dinsdag 21 maart 2017

Lozova church

On a weekly base we continue to invest, during the church services, fellowship groups and prayer meetings, in the people that attend the church here in Lozova  Of course we hope and pray that all will choose to give their lives to God!
Meanwhile we are finishing up the drawings and construction plans for the new building. There will be some changes in the size and the way the building will look like. We plan to start the construction in the coming weeks and we would like to ask you to pray for guidance and wisdom.

Wekelijks blijven we investeren, tijdens de kerkdiensten, huiskringen en gebedsavonden, in de mensen die hier naar de kerk komen in Lozova. We hopen en bidden dat iedereen ervoor zal kiezen om hun leven aan God te geven. Ondertussen ronden we de tekeningen en bouwplannen voor het nieuwe gebouw af. Er zijn wat wijzigingen mbt de grootte en hoe het gebouw eruit zal gaan zien. We hopen in de komende weken met de bouw van start te gaan en we willen jullie vragen om mee te bidden voor leiding en wijsheid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten