zondag 5 maart 2017

Womenmeeting / Vrouwenbijeekomst

Today at 15 hour we were happy to welcome over 200 persons to a special celebration for women / families. We also had an unpleasant surprise from the beginning because the Ortodox priest turned up and placed himself before the front door and so all the people had to enter the room through the back door. The priest with a small group of people continued to block the door and they also were singing throughout the whole program, which lasted about 2.5 hours. Inside we enjoyed several songs about mothers, we listened to some encouraging words for mothers and families. At the end of the program all the people were served some pies and at the backdoor;) all the ladies received a christian magazine and a flower. We hope and pray that all who came, will think about what has been said about families and Gods guidelines for a blessed family. May God bless these women and their families!
We want to thank all of you have been praying for this meeting and please continue to pray with us for the people that came (also for those who came as a real surprise).

Vandaag om 15 uur waren we blij om meer dan 200 mensen welkom te heten op een speciale vrouwen/ familie bijeenkomst.  Aan het begin van de bijeenkomst was er ook nog een minder leuke verassing want de Ortodoxe priester kwam en ging voor de voordeur staan en dus zat er maar 1 ding op: iedereen door de achterdeur naar binnen te laten. De priester met een klein groepje mensen hebben tijdens het hele programma voor de voordeur gestaan en 2.5 uur lang gezongen. Eenmaal binnen zijn we begonnen met het programma en natuurlijk waren er liederen over moeders en enkele bemoedigende woorden voor moeders en families. Aan het eind van de bijeenkomst werd iedereen wat te eten aangeboden en bij de achterdeur;) kregen alle dames een christelijk vrouwentijdschrift en een plantje. We hopen en bidden dat iedereen die gekomen was, zal nadenken over wat er gezegd is over families en Gods aanwijzingen daarover. Moge God de vrouwen en hun families zegenen!
We willen iedereen hartelijk bedanken die gebeden heeft voor deze bijeenkomst en we willen jullie vragen om te blijven bidden voor de mensen die gekomen zijn (ook degene die als een ware verassing kwamen).  

1 opmerking: