woensdag 27 april 2016

Nieuwe eigenaars / New owners

Sinds vandaag zijn we de trotse eigenaars van dit gele huis in Lozova. We kunnen nu gaan beginnen met plannen maken mbt de verbouwing maar we zijn blij en dankbaar dat we een huis hebben gevonden!

Since today we are the proud owners of this yellow house in Lozova. Now we can start to make plans how to reconstruct and update the house but for now we are happy and thankful that we found this house!

dinsdag 26 april 2016

Artikel op de website van CIP

Enkele weken geleden zijn we ge├»nterviewd door CIP over de kerk opbouw in Lozova. Hieronder een link naar dit interview: Interview CIP

Vandaag is ook onze aanvraag voor een bouwvergunning voor de kerk in Lozova voor de 3de keer afgewezen. Het lijkt er dus op dat via een rechtzaak de toestemming geregeld zal moeten worden. Alles is in Gods hand!

Today our application for the building permission for the church in Lozova got refused for the 3rd time. So it looks like we will need to get the permission through a court case. All is in Gods hands!

maandag 25 april 2016

Evangelism with seeds and potatoes

Yesterday a lot of people accepted the invitation to come to church in Micleuseni. So over a 100 people from Micleuseni, Huzum and Lozova gathered in the court of the church and together we worshipped God, listened to songs, poems and the Word of God. At the end of the service all the people received a package of seeds and a bag of seed potatoes. We hope and pray that there will be a rich harvest, spiritually as well as in the gardens of the people.

zaterdag 23 april 2016

Lozova

Kleine berichtgeving mbt Lozova: gisteren werd de gemeentevergadering afgelast en staat nu gepland voor aankomende dinsdagochtend om 8 uur. Dank jullie voor jullie steun en gebeden

A small udate about Lozova: yesterday the council meeting got cancelled and is now rescheduled for coming Tuesday morning at 8 o'clock. Appreciate your continued prayers for the building permission!

woensdag 20 april 2016

Lots of seeds

With help from the local youth, we put together 350 seed packages. Every seed package contains of 18 different vegetables. On Sunday we will hand out the seeds to those who attend the church. This week we have been inviting people in Lozova, Micleuseni and Huzum to come next sunday to the church in Micleuseni. We hope that many will come and besides the blessing of the seed package they will hopefully also be blessed by the Word of God! We appreciate your prayers for coming Sunday as we expect many people to come! May all get to know Him!

dinsdag 19 april 2016

Building in Lozova

For those who are praying for the building permission for Lozova, let me give you small update about the situation. This week on friday afternoon at 16 hour the local council will take another vote about giving permission or not. We asked the people who nomally attend the church in Lozova to be present at the major hall so it is clear that the request for permission to build is written on behalf of more people. We pray that the meeting will be peaceful and that permission will be given. Thank you for praying with us!

Voor iedereen die meebidt voor de bouwvergunning in Lozova, laat ik een kleine update doen over de stand van zaken. Aankomende vrijdag om 16 uur stemt de gemeenteraad opnieuw over het verzoek om een vergunning. We hebben de mensen die naar de kerk komen in Lozova opgeroepen om zich te verzamelen bij het gemeentehuis zodat het duidelijk is dat het verzoek gedragen is door meerdere personen. We bidden voor een rustige bijeenkomst en dat er toestemming gegeven zal worden. Hartelijk dank voor jullie gebeden!maandag 11 april 2016

Well in Lozova / Waterput in Lozova

Although we do not have yet permission to build on the piece of land we bought in Lozova, we continue to prepare for when we have permission. Today a well was installed so there will be easy access to water in the future.

Ondanks dat we nog geen bouwvergunning hebben voor de grond in Lozova, gaan de voorbereidingen wel door voor wanneer we wel een vergunning hebben. Vandaag is er een put geïnstalleerd zodat in de toekomst er altijd water aanwezig is.

Spring news

Below the link to our new newsletter. Enjoy reading and thank you for praying for us:

Newsletter April 2016

Voorjaarsnieuws

Hieronder een link naar onze nieuwe nieuwsbrief. Veel lees plezier en hartelijk dank voor al jullie gebeden:

Nieuwsbrief April 2016

woensdag 6 april 2016

Gras in Lozova

Vandaag een dagje praktisch gewerkt in Lozova. Het was tijd om de grond voor te bereiden en daarna gras te zaaien zodat we een mooi grasveldje krijgen waarop we in de toekomst activiteiten kunnen organiseren.

Today a day of practical work in Lozova The time had come to prepare the ground and to sow the grass so we will have a nice grassfield on which in the future we can organize all kind of activities.


maandag 4 april 2016

Voedselpakketten / Food parcels

This week we are finishing the foodparcel project. In the last 4 months we have blessed 75 families in our area by giving them every month a food parcel. In the village Micleuseni we were able to visit 10 families. We invited them to come to the church, we gave out Bibles and we prayed with the families when they allowed us. Although we didn't see a lot of movement in these families, we continue to pray that these families will turn to God.

Deze week ronden we het voedselpakketten project af. In de laatste 4 maanden hebben we elke maand 75 families een voedselpakket kunnen geven. In het dorp Micleuseni hebben we 10 families geholpen. Iedere keer hebben we de families uitgenodigd om naar de kerk te komen, we hebben Bijbels uitgedeeld en soms konden we ook met de mensen bidden. Ondanks dat we niet veel verandering hebben gezien in deze families, blijven we bidden dat deze families God zullen leren kennen .

vrijdag 1 april 2016

Lozova

This week Spiridon visited one more time the major together with another man. This man is the regional leader of the political party of which the major also is part of. This man went with Spiridon to see why the major does not want to sign. Also he asked the major to motivate all the local members of this political party who are in the council, to not vote against us but in favor of us.
The major replied that personally he doesn't have a problem with us and our request but because of others he doesn't sign. At the end was decided to apply one more time for the building permission and to let this request be signed by more people from the village. So Spiridon wrote another paper, collected several signatures of people who attend church in Lozova and now we will have to wait until the local council again gathers and will vote again.

One more time, we thank you for all your prayers and we would like to ask you to continue to pray for Lozova and the permission needed. We appreciate your support a lot!