maandag 27 februari 2017

5 maart / 5 March

Volgende week is het internationale vrouwendag (8 maart) en in Moldavie wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed. En dus maken we van de gelegenheid gebruik om een speciale bijeenkomst voor vrouwen en hun families te organiseren. Volgende week zondag om 15 uur hebben we een speciale bijeenkomst met muziek, gedichten, enkele spelactiviteiten, een bemoedigend woord en ook iets te eten. We willen jullie vragen om mee te bidden voor: goede voorbereidingen, dat mensen de uitnodigen zullen aannemen en dat ze geintereseerd zullen zijn om meer over Hem te horen. We hopen dat velen Hem persoonlijk zullen leren kennen en Hem zullen gaan volgen!

Next week it will be international womenday (8 march) and in Moldova many people celebrate this day and so we thought to do the same. Next Sunday at 15 hour there will be a special meeting with some music, poems, several games, an encouraging word and some food too. We want to ask you to pray with us: for good preparations, that people will accept the invitation and will come with an interest to hear more about Him. May many get to know Him personally and start to follow
Him!  

zondag 19 februari 2017

Pastor and deacon / Dominee en diaken

Today brother Nicu was installed as pastor of the church in Micleuseni and Spiridon was blessed to be a deacon of the church in Lozova. We pray that God will bless them and help all of us to serve Him faithfully.

Vandaag is broeder Nicu benoemd als dominee in de kerk in Micleuseni en Spiridon als diaken in de kerk in Lozova. We bidden dat God hen zal zegenen en dat Hij ons zal helpen om Hem trouw te dienen.


Praying for brother Nicu

Praying for Spiridon

maandag 13 februari 2017

More wood / Meer hout

Hopefully we will be able to finish this week the firewood project. Please continue to pray that we will be able to bless those in need but more important that they will be open to hear about Gods love for them.

Hopelijk kunnen we deze week het brandhout project afronden. Graag willen we jullie vragen om mee te bidden dat we bij de juiste mensen terecht zullen komen maar belangrijker dat ze open zullen staan om te horen over Gods liefde.

donderdag 9 februari 2017

Tafel tennis / Table tennis

Aankomende zaterdag wordt er door enkele jongeren uit de kerk in Micleuseni een tafel tennis toernooi georganiseerd op school in Lozova. Toen de jongens om toestemming gingen vragen aan de directrice, leek het wel of ze had zitten wachten op de komst van de jongens. Ze stond open voor het idee en gaf gelijk haar toestemming.
Tijdens het toernooi zal er ook een korte overdenking zijn. We hopen en bidden dat de jongens die gaan komen open zullen staan om over God te horen en dat we goede manieren zullen vinden om met hen in contact te blijven. Graag willen we jullie vragen om mee te bidden voor het toernooi.

______________________________________________________________

Coming Saturday some of the youth from the church in Micleuseni are organiszing a table tennis competition at the school in Lozova. When they went to ask for permission from the director, it looked like she had been waiting for them to come. She was very open to talk and she gave right away her permission. During the competition there will be also a short message. We hope and pray that the boys that will be present, will also be open to hear more about God and also we hope to be able to remain in contact with them. We would appreciate your prayers for this event.

woensdag 8 februari 2017

Nieuwsbrief / Newsletter

Onze nieuwsbrief is weer klaar. Hieronder de link:

Nieuwsbrief Februari 2017

Our newsletter is ready. Below the link:

Newsletter February 2017

vrijdag 3 februari 2017

Brandhout / Firewood

Vandaag was het dan eindelijk zover! We hebben de eerste ladingen brandhout uitgedeeld in Lozova. Er was vertraging met het kappen van het hout en ja, iedereen die we belde beloofde wel veel maar we zagen weinig hout tot nu toe. Maar vandaag werd er dus wel woord gehouden en konden we 7 families helpen. Morgen weer een nieuwe dag met hopelijk nog meer hout...

Today finally we started! We had to wait for some time and everybody we called about firewood made promises but until now we did not see any wood. But today we finally saw the wood and were able to deliver it. We were able to help 7 families and hopefully tomorrow we can help even more.....

Het laatste brandhout
The last firewood


Oma Raia met twee van haar kleinkinderen
Grandmother Raia with two of her grandchildren
Olga, met haar man en dochtertje
Olga, her husband and their daughter

Lilia met haar twee neefjes
Lilia with her two nephews

woensdag 1 februari 2017

Begrafenis oma / Funeral grandma

Deze week is de oma van de jongens overleden. Morgen is de begrafenis en graag willen we jullie vragen om te bidden voor de familie. Er komt een hoop kijken bij een Ortodoxe begrafenis en vaak eindigt het in te veel drinken en ruzie tussen familieleden.


This week the grandmother of the boys passed away. Tomorrow will be the funeral and we would like to ask you to pray for the family. There is a lot to organize for an orthodox funeral and many times it ends up in too much drinking and disagreements between family members.