vrijdag 27 januari 2017

Construction plans

The winter is moving on, the piece of land where we want to build in Lozova is covered with some snow at the moment but spring is coming! And so we use these winter months to plan, draw and modify the drawing of the activity centre / church in Lozova. We received the first funding and hope to start the actual construction half of March/ end of March.

Please pray with us for the planning, drawing etc. Pray for wisdom, guidance, good communication and for financial blessings too.

But don't begin until you count the cost. For who would begin construction of a building without first calculating the cost to see if there is enough money to finish it? - Luke 14:28

donderdag 26 januari 2017

Weekje

Na een weekje van blog-stilte vanwege heel gezellig bezoek uit NL, is het dan nu weer tijd om hard aan de slag te gaan met alle "normale" activiteiten! Dus ook tot snel blogs weer....

Groetjes uit het theater. 

woensdag 11 januari 2017

De trieste waarheid

Vandaag een artikel gelezen over alcoholgebruik in Oost-Europa. En wat blijkt? Moldavie staat op nr 1 van de lijst: waar drinken ze het meeste alcohol per persoon. Een feit om in het geheel niet trots op te zijn en de rottige verhalen achter al dit drankgebruik zien wij hier elke dag. Zeker in de wintermaanden is het in veel gezinnen elke dag "feest". Lees meer door te klikken op de link: Artikel nu.nl

maandag 9 januari 2017

10 years / 10 jaar

Today it is 10 years since I left Holland and moved to Moldova. Many memories and experiences. I praise God for His protection, provision and guidance. I want to thank all of you for your faithfulness in praying and supporting. May God continue to work in us and through us.

Vandaag is het 10 jaar geleden dat ik Nederland verliet en naar Moldavie verhuisde. Veel ervaringen en herinneringen rijker. Ik dank God voor Zijn bescherming, voorziening en leiding. Ik wil jullie bedanken voor de trouwe steun en gebeden. Moge de Heer in ons en door ons blijven werken.

vrijdag 6 januari 2017

Opnieuw kerst / Another Christmas

Morgen is het opnieuw kerst in Moldavie. In de afgelopen weken hebben we verschillende families bezocht met voedselpakketten. We zagen veel dronkenschap, leegte, viezigheid, kou, hopeloosheid en neerslachtigheid. Tijdens de bezoekjes hadden we de gelegenheid om te vertellen wat nu eigenlijk de ware reden voor het kerstfeest is. We hopen en bidden dat dit weekend inderdaad de geboorte van de Here Jezus zal worden gevierd en dat de mensen in Moldavie hoop, blijdschap en vrede zullen vinden in Hem.

Vandaag is in de stad van David voor jullie een Redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.
Lukas 2:11


Tomorrow it is again Christmas in Moldova. In the last weeks we have visited different families with food parcels. We saw a lot of drinking, dirt, emptiness, cold, hopelessness and depression. During the visits we had the possibility to share about the real reason for the Christmas Celebration. We hope and pray that this weekend truly the birth of our Lord and Savior will be celebrated and that people in Moldova will find hope, joy and peace in Him.

Today in the town of David a Savior has been born to you; he is the Messiah, the Lord.
Luke 2:11

woensdag 4 januari 2017

Brandhout / Firewood

Eind van deze week worden er temperaturen van -17 C verwacht.
End of this week we expect the temperature to drop till -17C. 
Het nieuwe jaar is gestart en 1 van de eerste dingen die ons te wachten staat is het uitdelen van brandhout. Tot nu toe werd er nog niet echt gekapt in de bossen en was er moeilijk aan hout te komen maar ze zijn inmiddels begonnen met kappen dus kunnen ook wij aan de slag. We willen jullie vragen om mee te bidden voor het uitdelen van het brandhout. Bid voor wijsheid bij het verdelen en dat de mensen die we helpen open zullen staan om te horen over Degene die dit mogelijk heeft gemaakt.

The new year started and one of the first things to do is to deliver firewood. Until now they did not yet chop wood and so it was difficult to purchase wood but now they started in the forest and so we also can start. We would like to ask you to pray for the firewood delivery. Please pray with us that we will be able to reach out to those who are truly in need and that they are also open to hear about the One who provided the wood for them.