dinsdag 24 april 2018

Bouwactiviteiten / Building activities

Vandaag is er door een groep lokale broeders een afstrijkvloer gestort in het voorste gedeelte van de kerk. Hopelijk kunnen we de komende weken de muren afmaken, tegels op de vloer leggen, de elektriciteit afmaken, de badkamers inrichten, het rioleringssysteem graven en aansluiten ... en nog veel meer dingen .... langzaam maar gestaag gaan we door! We bidden voor wijsheid, inzicht en kracht!

Today with a group of local brothers a floor was poured in the front part of the church. Hopefully in the coming weeks we will be able to finish the walls, put tiles on the floor, install the electricity inside, finish the bathrooms, dig and connect the sewerage system.....and many more things....slowly but steady moving forward! May God give wisdom, insight and strength!


woensdag 18 april 2018

1 year / 1 jaar

Today it is actually one year ago since we started the actual construction of the building in Lozova. We have faced many challenges, many prayers have been said but when we look back we are very thankful to God for all He provided and for arranging everything so far. We continue to work and are looking forward to see how many more will get to know Him! Many thanks to all who helped in prayer, financial, practical, by giving advice, encouraging words, etc. May God bless you!

Vandaag is het precies een jaar geleden dat we zijn begonnen met de daadwerkelijke bouw van het activiteiten centrum/ kerk in Lozova. We hebben vele uitdagingen gehad, er is veel gebeden maar nu we terugkijken zijn we erg dankbaar voor de manier waarop God heeft voorzien en hoe alles is gelopen tot nu toe. We gaan door met werken en zien uit naar de tijd dat nog velen Hem zullen leren kennen. Heel hartelijk dank aan iedereen die mee heeft geholpen in gebed, financieel, praktisch, met advies, bemoedigende woorden, etc. Gods zegen toegewenst!

dinsdag 17 april 2018

Connected! / Aangesloten!

In the last weeks step by step the electricity company worked on getting the building connected to network. This week the electrician who installs the electricity network in the building will continue his work and hopefully soon we will have proper power plugs and nice working light switches in the whole building.
Thanks to all who prayed with us for the permission. The good news is we did get permission to get connected but only for 2 years.... So we wrote another request to get connected permanent and in about a week we receive an answer. Lets keep praying!

In de afgelopen weken heeft het elektriciteitsbedrijf stap voor stap gewerkt aan het aansluiten van het gebouw op het elektriciteitsnetwerk. Deze week zal de elektricien die in het gebouw de elektriciteit aansluit weer aan de slag gaan en hopelijk zullen we binnenkort goede stopcontacten en mooie werkende lichtknopjes in het hele gebouw hebben.
We willen iedereen bedanken die heeft meegebeden voor de toestemming om aangesloten te worden. Het goede nieuws is dat we toestemming hebben gekregen maar helaas maar voor 2 jaar... Dus hebben we een nieuw verzoek ingediend voor een permanente aansluiting en over ongeveer een weekje krijgen we daarop antwoord. Laten we blijven bidden!

vrijdag 13 april 2018

Paas kamp / Easter Camp

De afgelopen 3 middagen hebben we paas-kinderprogramma's georganiseerd in de kerk. Elke dag kwam er een groep van ongeveer 15 kinderen. Samen hebben we veel spelletjes gespeeld en het was mooi om de kinderen te zien lachen en genieten. Iedere dag hebben we ook een gedeelte van het paasverhaal gestudeerd. We bidden dat deze kinderen, samen met hun families, Gods grote paas-cadeau zullen ontvangen. We willen iedereen bedanken die mee heeft gebeden voor deze 3 dagen.

During the last 3 afternoons we organized a kids Easter programs. A group of around 15 kids came  to the church. Together we played many games and had a fun time. It was good to see the children laugh and enjoy themselves. Also everyday we studied a part of the wonderful Easter story. We pray that these children, together with their families will accept Gods great Easter present. We want to thank all who prayed with us/ for us in the last 3 days.
Dag 1: we hebben het Avondmaal en de voetwassing besproken.
(Ons avondmaal bestond uit broodjes pindakaas en limonade:) 
Day 1: we learned about the washing of the feet and the Lords Supper.
(Our supper was with peanut butter sandwiches and lemonade:)

Na elke bijbelles vulden de kinderen in kleine groepjes een werkblad in.
After every Bible lesson the children split up in small groups and filled out a worksheet. 


Dag 2: de kinderen spijkerden hun zonden aan het kruis
en daarna hebben we samen gebeden om vergeving
Day 2: the children nailed sins on the cross
and after that we prayed for forgiveness together.Knutselen / Craft time


Op dag 2 hadden we een uitje naar het bos en daar werden heel veel bloemen geplukt!
On day 2 we took an excursion trip to the forest: many flowers were collected!
 
Alle kinderen die de 3 bijbelverzen uit hun hoofd konden opzeggen, kregen een extra kado!
All the children who could recite the 3 Bible verses, got an extra present! 

Aan het einde: een gevulde schoenendoos kado!
At the end: a filled shoe box as a present! 

dinsdag 10 april 2018

3 middagen paasprogramma / 3 day-Easter VBS

Vanmiddag gaan we van start: 3 middagen van paasprogramma's voor kinderen in de leeftijd van 7-14 jaar. We hopen op 3 goede dagen met veel kinderen! Graag willen we jullie vragen om mee te bidden voor een goed verloop, een goede sfeer, veel kinderen, bescherming en voor wijsheid bij het leiden en organiseren van de middagen. Hartelijk dank voor jullie hulp!

This afternoon we will start: 3 afternoons of Easter programs for children aged 7-14 years. We hope to have 3 good days with many children! We would like to ask you to pray for good programs, a good atmosphere, lots of children, protection and wisdom in leading and organizing the afternoons. Thank you very much for your help!

maandag 9 april 2018

Easter activities / Paasactiviteiten

Last week we had a busy week. In Moldova last weekend Easter was celebrated and this is one of the bigest celebrations here so also the local church here had different events planned. On Tuesday evening we had the last food parcel meeting and praise God 35 families got blessed with an encouraging word from the Bible and two bags full of food. On Thursday evening there was a special meeting for the church members. Besides a meal together, we had the Lords Supper and also feet washing. And yesterday we celebrated of course Christs Resurrection together. We pray that many more in Lozova will accept the truth that Jesus is alive today!
Tomorrow we start with a 3-day camp/ VBS for children and your prayers would be very much appreciated. As we hope to share the Gospel.

Afgelopen week hadden we een drukke week. In Moldavië was het afgelopen weekend Pasen en dit is een van de grootste feesten en ook de plaatselijke kerk hier had verschillende evenementen gepland. Dinsdagavond hadden we de laatste bijeenkomst met voedselpakketten en prijs de Heer, 35 gezinnen werden geholpen met een bemoedigend woord uit de Bijbel en twee tassen vol voedsel. Op donderdagavond was er een speciale bijeenkomst voor de leden van de gemeente. Naast een gezamelijke maaltijd, hebben we ook het Avondmaal gevierd en daarnaast was er ook voetwassing. En gisteren hebben we natuurlijk de Opstanding van de Here Jezus samen gevierd. We bidden dat velen in Lozova de waarheid dat Hij leeft! zullen erkennen.
Morgen beginnen we met een 3-daags kamp / VBS voor kinderen en gebeden worden zeer op prijs gesteld. We hopen natuurlijk het Evangelie aan de kinderen te vertellen.

Last food parcel meeting
 Laatste voedselpakketten bijeenkomst

Fellowship time with the members and their families
Bijeenkomst met de leden en hun families

Easter program with some of the teenagers
Paas programma met een groepje tieners


Easter greetings / Paas groetjes

dinsdag 3 april 2018

Laatste bijeenkomst / last meeting

Net zoals veel andere gemeenten, gebruikt ook de plaatselijke gemeente in Lozova verschillende manieren om mensen over God te vertellen. Elke maand hadden we de mogelijkheid om ongeveer 40 gezinnen te zegenen met een voedselpakket. Vandaag is de laatste "voedselpakketten bijeenkomst" van dit winterseizoen. We bidden dat mensen door deze praktische hulp Gods grote liefde en zorg voor hen zullen herkennen en hun vertrouwen op Hem zullen stellen.

As many churches, also the local church in Lozova uses different ways to share with people about God. Every month we had the possibility to bless around 40 families with a package full of different kind of food. Today is the last "food parcel meeting" of this winter season. We pray that through handing out this practical help people will recognize Gods great Love and Care for them and will put their trust in Him.maandag 2 april 2018

Coming week / Komende week

As the weeks go by, the work on the inside of the building goes on. This week a lot of work has been planned for, now let's see what actually will happen and let's pray for smooth work! Besides preparing the walls for a final layer of plaster, also we hope to pick up some more toilets, sinks, water tapes etc. So the bathroom will get even a more bathroomy look! We ordered some doors and windows for the bath room. Maybe they will be installed too this week? And who knows by the end of the week we will also have the sewerage system installed and connected to the building?
Lots of plans and hopes for this coming week. If you like, join us in prayer for wisdom in taking decisions, Gods guidance as we look for good deals and for the work to go smoothly.

Naarmate de weken voorbij gaan, gaat ook het werk aan de binnenkant van het gebouw verder. Voor deze week is er veel werk gepland, nu maar eens kijken wat er echt gaat gebeuren. We hopen in ieder geval dat alles vlot zal verlopen! Naast het voorbereiden van de binnenmuren voor een laatste laag pleisterwerk hopen we ook nog wat toiletten, gootstenen, kranen etc. op te halen en misschien zelf wel te installeren? Zo krijgt de badkamer iig een nog meer badkamerachtige uitstraling! We hebben ook een paar deuren en ramen besteld voor de badkamer en misschien worden deze ook van de week wel geïnstalleerd? En wie weet hebben we tegen het einde van de week ook een rioleringssysteem geïnstalleerd? Veel plannen en goede hoop voor deze komende week. Wie will kan meebidden voor wijsheid bij het nemen van beslissingen, Gods leiding als we op zoek zijn naar goede deals en voor het soepel verlopen van het werk.