dinsdag 12 februari 2019

How to raise my child? / Hoe voed ik mijn kind op?

In about two weeks time we plan to have seminar at the church here: "how to raise my child?". It is not always easy to raise children and parents face many challenges. We would like to come alongside and talk together and see how we can become better parents and do better in raising children. We would like to ask you to pray with us as we prepare the topics to discuss, organize the practical things, hand out invitations, for the parents who plan to come, etc. Pray for a blessed time in which parents will feel encouraged to keep investing in their children.

Over ongeveer twee weken zijn we van plan hier in de kerk een seminar te houden: "hoe voed ik mijn kind op?". Het is niet altijd makkelijk om kinderen op te voeden en als ouders zijn er veel uitdagingen. We willen graag samen nadenken en praten over hoe we betere ouders kunnen worden en ook beter in het opvoeden van kinderen. We zouden je willen vragen om met ons te bidden voor de voorbereidingen, de praktische zaken die georganiseerd moeten worden, de uitnodigingen die we uitdelen, de ouders die gaan komen, enz. Bid voor een gezegende tijd waar ouders zich bemoedigd en (opnieuw) gemotiveerd zullen voelen om te blijven investeren in hun kinderen.


donderdag 7 februari 2019

Prayer for fellowship groups / Gebed voor kringen

Coming Sunday we plan to start again the fellowship groups. We had a small break in the month January but we are ready to start again the groups. Until now we had 1 group for women and 1 for men but because there are more women who want to participate, we will have now 2 sister groups. After the Sunday morning service the women come together for about an hour. They read together from the Bible and they pray for each other. It is a time when the sisters encourage each other to keep going. The men fellowship group meets during the week. We would like to ask for your prayers, please pray for wisdom for those who will lead the groups (sister Katja, Stefanie and Spiridon), pray for those who will attend that they will grow in their faith and get to know Him (better).

Aankomende zondag gaan de "kringen" weer van start. We hebben een kleine pauze gehouden in de maand januari maar zijn er nu weer klaar voor. Tot nu toe hadden we 1 groep voor vrouwen en 1 voor mannen maar omdat er meer vrouwen zijn die mee willen doen, gaan we nu met 2 vrouwengroepen van start. Na de zondagochtend dienst komen de vrouwen een uurtje bij elkaar en dan lezen ze samen uit de Bijbel en er wordt er voor elkaar gebeden. Het is een tijd waarin de zusters elkaar bemoedigen om vol te houden. De mannengroep komt op een doordeweekse dag bij elkaar. We willen jullie vragen om mee te bidden voor wijsheid voor degenen die een groep zullen leiden (zuster Katja, Stefanie en Spiridon). En natuurlijk ook gebed gevraagd voor de vrouwen die nieuw gaan komen, dat ze zullen groeien in hun geloof en dat we Hem (beter) zullen leren kennen. maandag 4 februari 2019

Heating / Verwarming

Please continue to pray with us that in the coming month the heating system in the building will get connected. The company is still busy somewhere else and we have to wait our turn. So far we have been heating the building with the hand-made machine (see picture). It works great but we would like to see our own system at work!

Graag willen we vragen om jullie gebed voor het aansluiten van het verwarmingssysteem in het gebouw, in de komende maand. Het bedrijf dat de verwarming moet aansluiten is nog steeds bezig aan een ander project en dus moeten we gewoon op onze beurt wachten. Tot nu toe hebben we het gebouw verwarmt met een zelfgebouwd apparaat (zie foto). Het apparaat werkt geweldig maar we zouden natuurlijk ook graag ons eigen systeem aan het werk zien!


zondag 3 februari 2019

Winter Conferentie = klaar / Winter Conference = finished

Afgelopen vrijdag en zaterdag hadden we het vierde en afsluitende deel van de winterconferentie. We kijken terug op goede en gezegende dagen waarin we opnieuw met elkaar mooie dingen hebben geleerd over de Here Jezus. We zijn dankbaar dat Hij onze gebeden heeft verhoord. We willen jullie vragen om mee te bidden voor allen die aanwezig zijn geweest, 1 of meerdere dagen van de conferenties. Laten we bidden dat Gods Woord levend en krachtig blijft in hun levens.

Last Friday and Saturday we had the fourth and final part of the winter conference. We look back on good and blessed days and again we learned beautiful things about the Lord Jesus. We are grateful that He has answered our prayers. We want to ask you to pray for all who have been present, 1 or more days of the conferences. Let us pray that God's Word remains alive and active in their lives.