zondag 3 februari 2019

Winter Conferentie = klaar / Winter Conference = finished

Afgelopen vrijdag en zaterdag hadden we het vierde en afsluitende deel van de winterconferentie. We kijken terug op goede en gezegende dagen waarin we opnieuw met elkaar mooie dingen hebben geleerd over de Here Jezus. We zijn dankbaar dat Hij onze gebeden heeft verhoord. We willen jullie vragen om mee te bidden voor allen die aanwezig zijn geweest, 1 of meerdere dagen van de conferenties. Laten we bidden dat Gods Woord levend en krachtig blijft in hun levens.

Last Friday and Saturday we had the fourth and final part of the winter conference. We look back on good and blessed days and again we learned beautiful things about the Lord Jesus. We are grateful that He has answered our prayers. We want to ask you to pray for all who have been present, 1 or more days of the conferences. Let us pray that God's Word remains alive and active in their lives.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten