zaterdag 31 december 2016

New Year Greetings / Nieuwjaars groet

Namens ons allemaal: een gezond en mooi nieuw jaar! 

From all of us: a healthy and great New Year!

maandag 26 december 2016

Kerst / Christmas in Lozova & Micleuseni

Onze kerst begon op zaterdagavond met het zingen van kerstliederen langs de deuren. We hadden ons opgesplitst in twee groepen en onze groep begon in het met sneeuw bedekte Huzum. Veel mensen zaten al te wachten en waren klaar om te luisteren naar liederen over de geboorte van Jezus.

Our Christmas started on Saturday evening with the singing of Christmas carols from door to door. We made two groups and our group in snow-white Huzum. Many people were waiting for us and ready to listen to songs about Jesus birth!


Op zondagochtend waren we aanwezig in bij de kerstviering in Micleuseni en als familie hadden we zelfs ook een kleine bijdrage;)

On Sunday morning we attended the Christmas celebration in Micleuseni and as a family we even had a small contribution;)


Andrei heeft een gedichtje / Andrei has a poem

Marin zegt een Bijbelvers op / Marin shares a Bible verse

Op zondagmiddag om 13 uur begonnen we de eerste kerstviering in Lozova. Er waren rond de 40 mensen en 20 kinderen aanwezig. We begonnen met het zingen van twee kerstliederen en daarna was er tijd voor gedichtjes, meer kerstliederen, en de tieners hadden een toneelstukje over de herders in het veld. De kerstviering sloot af met een preek over: wat wij kunnen geven aan koning Jezus.
Bij de uitgang kregen alle mensen een kerstpakket en alle kinderen een schoenendoos vol verassingen. Buiten stond de volgende groep mensen al te wachten en om 15 uur begonnen we aan de tweede kerstviering. Dit keer waren er rond de 20 mensen en 10 kinderen.

On Sunday afternoon at 13 hour we started the first Christmas Celebration in Lozova with around 40 people and 20 kids. From the beginning we sang all together several Christmas carols and after that there was time for poems, more carols and also the teenagers presented their skit about the shepherds in the field. The celebration finished with a preaching about what we can offer to King Jesus. As the people left they all received a Christmas present and the children received a shoebox full with surprises. Outside the next group of people was waiting to enter the church and at 15 hour we started the second celebration. This time around 20 people and 10 children were present.
De herders discussiĆ«ren over de beloofde Messias / The shepherds discuss about the promised Mesiah

De herders horen het goede nieuws van de engel / The shepherds hear the good news from the angel

De jongeren zingen een kerstlied / The youth sings a carol

We bidden dat het goede nieuws van Jezus geboorte in de harten van de mensen zal blijven en dat niet vergeten zal worden waarom Hij kwam.

We pray that the Good News of Jesus Birth will remain in the hearts of the people and that not will be forgotten why He came.

donderdag 22 december 2016

Christmas celebration / Kerstfeest

Today we welcomed over 130 children in the church in Micleuseni. Most of the children came from the village Micleuseni but also Huzum and Lozova were represented. Although the program started at 14 hour, some children were already present at 12 hour! But their waiting got rewarded and just a little later than 14 hour, we started the Christmas celebration. The program was filled with Christmas carols, a puppet show about "what is Christmas all about?", a prayer to thank God for the gift of Jesus, the learning of a Bible verse about Jesus birth, some games and at the end all the children received a gift: a shoe box filled with surprises! We thank the Lord for the blessed afternoon with the children and we continue to pray that the Good News of Jesus birth will not be forgotten during this time of celebration and that also in the families of the children Gods Present will be celebrated. Thank you for all your prayers and support for this afternoon.

Vandaag werden ruim 130 kinderen in de kerk in Micleuseni hartelijk ontvangen. De meeste kinderen kwamen uit het dorp Micleuseni maar ook Huzum en Lozova waren vertegenwoordigd. Ondanks het feit dat het programma om 14 uur zou starten waren sommige kinderen om 12 uur al aanwezig! Maar het wachten werd beloond en net iets na 14 uur begonnen we met de kerstviering. Het programma was gevuld met kerstliederen, een poppenkast over de vraag waar gaat het nu eigenlijk om met Kerst?, een gezamelijk gebed om de Heer te bedanken voor het allermooiste kado: de Here Jezus, een paar spelletjes en natuurlijk aan het eind een kado voor alle kinderen: een schoenendoos vol verasssingen! We danken de Heer dat Hij deze middag heeft gezegend en we bidden dat het goede nieuws dat Jezus is geboren niet vergeten zal worden tijdens de feestdagen en dat ook in de families van de kinderen Gods kado gevierd zal worden. Hartelijk dank voor al jullie gebeden en steun voor de middag.

The next generation!

Learning the Bible verse from Matthew 1:21

The shoe boxes bring much joy to the boys.....
.....and the girls!

maandag 19 december 2016

Gebed voor de kerstvieringen / Prayer for Christmas celebrations.

Andrei zorgt dat de boom er goed bij staat
Andrei takes care of  the tree
Iedereen bereidt zich voor op de kerstdagen en zo ook wij in Moldavie (zie foto;-). Ook deze kerst staan er weer veel activiteiten op het programma. 
Aanstaande donderdag organiseren we een kerstviering voor kinderen uit Micleuseni, Huzum, Lozova en Dolna. We verwachten rond de 200 kinderen en naast een gezellige tijd, is het belangrijkste natuurlijk dat we de kinderen vertellen dat Jezus ook voor hen geboren is!

Op zondag, 1ste kerstdag, hebben we om 10:00 uur kerstdienst in Micleuseni. 
Vanwege de beperkte ruimte die we hebben in het huis waar we samenkomen in Lozova, houden we, net als vorig jaar twee kerstvieringen. De eerste dienst begint om 13 uur en om 15 uur begint de tweede kerstviering. 

We hopen en bidden dat in alle kerstvieringen de blije boodschap, dat Jezus is geboren voor alle mensen, centraal zal staan en dat mensen deze boodschap met blijdschap zullen aannemen! We willen jullie vragen om voor ons en met ons mee te bidden voor de verschillende bijeenkomsten We wensen jullie allemaal een gezegende kerstviering! 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Everybody is preparing for Christmas and so are we in Moldova (see picture;). Also this Christmas we have different activities planned.
On Thursday we will have a Christmas celebration for children from the villages Micleuseni, Huzum, Lozova and Dolna. We expect around 200 children and we hope to have a great time together but most important we want to share one more time with the children that Jesus was also born for them!

On Sunday we will have first Christmas celebration at the church in Micleuseni. Because of the limited space in the church in Lozova, we will have, like last year, two church services. One will start at 13 hour and the second service will start at 15 hour.

We hope and pray that all the celebrations will speak about the birth of Christ and will reflect the joy that comes from knowing Him as our personal Savior. We would like to ask you to pray with us for the different evangelism meetings. We wish all of you a blessed Christmas celebration!

  

dinsdag 13 december 2016

Nieuwsbrief / Newsletter

Hieronder een link naar onze nieuwe nieuwsbrief. We wensen iedereen een goede laatste paar weken in 2016! Bij deze willen we iedereen ook nog een keer hartelijk bedanken voor jullie gebeden en steun in het afgelopen jaar. We wensen jullie Gods zegen voor 2017!

Nieuwsbrief December 2016

Below a link to our new newsletter. We wish all of you a good last couple of weeks in 2016! Also we would liek to say one more time thank you for all your prayers and support in the past year. May God bless you in 2017!

Newsletter December 2016

maandag 12 december 2016

Dedicating little David

Yesterday we had for the first time in the history of the church in Lozova a dedication of a baby. We prayed for little David to grow up healthy, knowing God and to become a blessing for his family, the local church and the community he will live in. We also prayed for the other 3 boys in this family - Valeras, Georghe and Nicu and we prayed for the parents to have wisdom how to raise their boys and that God would provide in their material but also spiritual needs. May God bless this family.


zondag 4 december 2016

Winter

The winter came in Moldova. As you can see on the picture we totally enjoy it! The wind was nice and cool and so we all look our very best;) We hope that we will be able to bless many people this winter with warmth by delivering firewood but also through sharing the good news of Jesus birth!

De winter is gekomen in Moldavie. En zoals je ziet op de foto's genieten we er volop van! De wind was lekker koud en dus zien we er allemaal op en top uit op de foto's;) We hopen dat we deze winter velen om ons heen warmte kunnen geven door het uitdelen van brandhout maar ook door het vertellen van de blijde boodschap dat Jezus is geboren!