dinsdag 30 april 2019

Paasactiviteiten / Easter activities

Donderdag, vrijdag en zaterdag hebben we een mini-paaskamp gepland voor de kinderen in Lozova. We willen jullie vragen om mee te bidden dat er veel kinderen zullen komen, voor een goede tijd samen waarin we de kinderen kunnen vertellen over de ware reden van het paasfeest. Bid ook voor goede laatste voorbereidingen en wijsheid bij de organisatie van het kamp.

+++++++++++++++

Thursday, Friday and Saturday we will have a mini-Easter Camp planned for the children in Lozova. We would like to ask for your prayers for many children to come, for a good blessed time in which we can share about the real reason to celebrate Easter. Pray also for good last preparations and wisdom to organize the camp well.


maandag 29 april 2019

Christ is risen! / Jezus is opgestaan!

Yesterday we celebrated Easter in the church in Lozova. With the 30 people that had come to church we rejoiced together that the Lord is risen. The service was filled with lots of poems, several songs and a preaching that encouraged us to think about what the resurrected Lord means to us today? After the service we had fellowship with cake. We pray that not just the people that came to church will celebrate the real reason of Easter but that for all the people in the village, He is truly risen!

Gisteren hebben we Pasen gevierd in de kerk in Lozova. Met de ongeveer 30 mensen die waren gekomen hebben we samen de opstanding van onze Heer gevierd. De dienst was gevuld met veel gedichten, verschillende liederen en een prediking die ons aanmoedigde na te denken over wat de opgestane Heer vandaag voor ons betekent? Na de dienst was er koffie met taart voor iedereen. We bidden dat niet alleen de mensen die naar de kerk zijn gekomen de ware reden van Pasen vieren, maar dat voor alle mensen in het dorp, Hij waarlijk is opgestaan!

The 2-left over guitar students preformed a song / 
De laatste 2 overgebleven gitaarstudenten hadden een lied ingestudeerd

zondag 21 april 2019

Easter / Pasen

Happy Easter to all who celebrate this weekend the Resurrection of our Lord! In Moldova we will celebrate coming weekend Easter and we would like to ask you to pray for the different preparations that are still going on for the Sunday Easter Service, for the people in Lozova (and in whole Moldova) to truly celebrate that Jesus is alive. In the week after Easter we plan to have 3 days of kids programs at the church. Enough motives to pray for and we thank you for helping us in prayer. Happy Easter!

Vrolijk Pasen voor iedereen die dit weekend de opstanding van onze Heer viert! In Moldaviƫ zullen we aankomend weekend Pasen vieren en we willen jullie vragen om te meebidden voor goede voorbereidingen voor de paasdienst op zondag, dat de mensen in Lozova (en in heel Moldaviƫ eigenlijk) inderdaad zullen vieren dat Jezus leeft! In de week na Pasen zijn we van plan om 3 dagen kinderprogramma's bij de kerk te houden. Genoeg motieven om voor te bidden en we danken jullie voor jullie hulp in gebed. Gezegend Pasen!

zaterdag 13 april 2019

Drukke week / Busy week

Afgelopen week was er een outreach team op bezoek in Lozova. Samen met dit team van moldaafse jongeren hebben we veel verschillende dingen gedaan: verschillende kinderprogramma's, tienerclub, jongerenavonden, straatevangelisatie, klusjes gedaan bij mensen thuis, voedselpakketten rondgebracht, vuilnis opgeruimd in het dorp, etc. Ook de bus4life kwam op bezoek voor een paar dagen en met toestemming van de burgemeester konden we de bus enkele dagen parkeren net naast de bushalte in het dorp. Het is een komen en gaan van mensen daar dus een ideale plek om mensen aan te spreken en uit te nodigen om de bus te bezoeken, een praatje te maken en ze een gratis christelijk tijdschrift mee te geven naar huis. We bidden dat al het gedane werk tot resultaat zal hebben dat meer mensen in Lozova op zoek zullen gaan naar de Waarheid.

Last week an outreach team was visiting Lozova. Together with this team of moldovian youth we reached out in many different ways: several children programs at the church were organized, teenager meeting and youth evenings, street evangelism, practical help at peoples places, delivering food parcels, collecting garbage in the village, etc. The bus4life also came to visit for a few days and with the permission of the local authorities, the bus was parked for a few days just next to the bus stop in the village. Many people passed by and were invited to visit the bus, have a chat and some took a free Christian magazine home. We pray that all the work done will result in more people in Lozova looking for the Truth.