zondag 19 augustus 2018

School kan beginnen / School can start

Vandaag een druk bezochte kerkdienst. Omdat we schooltassen met schoolspullen zouden uitdelen, kwamen er vandaag veel kinderen en ouders/ oma's. Uiteindelijk hebben we 30 schooltassen uitgedeeld en natuurlijk waren de kinderen er blij mee. Hoewel velen van hen zeiden dat ze er niet naar uitkijken om, terug te gaan naar school, met de nieuwe schooltas op hun rug, kwam ook het enthousiasme langzaam weer. We bidden dat God de kinderen in Lozova zal zegenen, de leraren wijsheid zal geven en dat het een goed nieuw schooljaar zal worden!

Today a busy church service. As we planned to give out schoolbags with school supplies many children and (grand) parents came. The church gave out 30 schoolbags and the children were quite excited. Although many of them said that they are not looking forward to go back to school, with the new schoolbag on their back, also the enthusiasm started to come again. We pray that God will bless the children in Lozova, may He give wisdom to the teachers and may it be a good new school year!vrijdag 17 augustus 2018

Schoolbags / Schooltassen

Coming Sunday we plan to hand out schoolbags to a group of children from Lozova and Vorniceni. We would like to ask you to pray for the special church service we plan to have. Pray for a good Word, open hearts of the children and parents that will be present and wisdom as we give out the bags. May all hear the Word & accept Him in their lives.

Aankomende zondag zijn we van plan om schooltassen uit te delen aan een groep kinderen uit Lozova en Vorniceni. We zouden je willen vragen om te bidden voor deze speciale kerkdienst. Bid mee voor een goed Woord, open harten van de kinderen en ouders die aanwezig zullen zijn en wijsheid bij het uitdelen.

zondag 12 augustus 2018

Superhero! / Superheld

Yesterday we finished the kids camp in the forest. All went well, praise the Lord! Together with 21 children from Lozova and Vorniceni we spend 4 days in the forest nearby. Every day we talked about a hero from the Bible and learned about different qualities heroes have: courage to stand out, listening well and following instructions, remaining positive and joyful in hard times, making wise decisions and asking for advice. Yesterday, on the final morning we discussed about the one and only true super hero: Jesus who can do everything! With Jesus on your side impossible things can become possible! We shared the Gospel and told the children that the best thing to do is to put their trust in Him, ask for His forgiveness and He will remain close to them and can help whenever needed.
Besides the studies we played many games during the day and night;) For many children it was the first time sleeping in a tent and the camp was experienced by the children as a nice adventure! The final evening we had a big bonfire after the kids collected a mountain! of dry wood. We want to thank you all for praying. We look back upon a real blessed time in which we were able to connect to these 21 children from the village and now we keep praying that all that has been discussed and the time we spend with them, will bear fruit and they will become followers of Him too!


Gisteren zijn we thuisgekomen van het kinderkamp in het bos. Alles ging goed, prijs de Heer! Samen met 21 kinderen uit Lozova en Vorniceni hebben we 4 dagen doorgebracht in het bos hier vlakbij. Elke dag hebben we een held uit de Bijbel bestudeerd en samen de verschillende eigenschappen die helden hebben besproken: de moed om anders te zijn dan anderen, goed kunnen luisteren en instructies van opvolgen, positief en blij blijven in moeilijke tijden, verstandige beslissingen nemen en naar advies luisteren. Gisteren, op de laatste ochtend hebben we het gehad over de enige echte superheld: de Heer Jezus. Met Hem aan je zijde, zijn onmogelijke dingen mogelijk! We hebben het Evangelie uitgelegd en de kinderen aangemoedigd om een keuze te maken voor Hem en hen verteld dat het beste wat ze kunnen doen, is hun vertrouwen op Hem te stellen, Hem om vergeving te vragen en dan kunnen ze er zeker van zijn dat Hij bij hen is en helpt daar waar nodig is.
Naast de studies hebben we veel spelletjes gespeeld, zowel overdag als 's nachts;) Voor veel kinderen was het de eerste keer dat ze in een tent sliepen en het kamp werd ervaren als een leuk avontuur! De laatste avond was het tijd voor een groot kampvuur, nadat de kinderen een ware berg! hout hadden verzameld. We willen jullie allemaal bedanken voor jullie gebeden. We kijken terug op een mooie en gezegende tijd en we zijn blij dat we met deze 21 kinderen tijd hebben doorgebracht. We bidden dat alles wat we hebben verteld als resultaat zal hebben dat zij ook volgelingen van Hem zullen worden!

Game time / Spelletjes

Making a teamflag / Een teamvlag maken

Lunch
Treasure is found! / Schat is gevonden!

Smallest but very active participant
Jongste maar erg actieve participant


Study in small groups / Studie in kleine groepjes

Handcraft time / knustelen

In the forest / In het bos

Constructing a hut / Hutten bouwen

Extreme games & teambuilding 

Mud = fun! / Modder = leuk!

Free Spa;) / Gratis modderbad!

Volleybal kampioenschap

Time to relax;) / Een momentje rust;)


Handcraft / knustelen

Bonfire / Kampvuur

The superheros of today! / Superhelden van vandaag!

zondag 5 augustus 2018

Summer camp / Zomer kamp

Het kamp van vorige week kon niet doorgaan vanwege de regen en modder maar aankomende dinsdag hopen we dan toch echt te beginnen! Er zijn nog wat nieuwe kinderen bijgekomen en we verwachten nu ongeveer 20-25 kinderen. Graag willen we jullie vragen om opnieuw mee te bidden voor dit kamp. Bid voor:
- de kinderen
- het programma
- de praktische organisatie
- de leiding
- bescherming.

Last week camp could not continue because of the rain and mud but coming Tuesday we really hope to start! Some more children registered and so now we expect about 20-25 children. We would like to ask you to pray with us for this camp. Pray for:
- the kids
- the program
- the practical organization
- the leaders
- protection.