zondag 16 juni 2019

VBS The Incredible race / Vakantie Bijbel Week

Last week we were blessed to have a team from the US with us. Every day from 10 till 14 o'clock at the church there was a kids program with songs, games, Bible stories, memory verses, crafts, science experiences, food, drinks and small presents. Between 30 and 40 kids came and enjoyed themselves while being entertained. Also close attention was being paid when Bible stories were shared. We continue to pray for the children and their families, that the Word of God will bear fruit.
In the afternoons we were able to visit several families at home, talk with them and encourage them to put their trust in God.
We look back upon a great week in which many people heard about God and His love for all!


Afgelopen week hadden we een team uit Amerika op bezoek. Elke dag van 10 tot 14 uur was er een kinderprogramma met liedjes, spelletjes, Bijbelverhalen, knutselen, tovertrucs en proefjes, eten, drinken en een paar kleine cadeautjes. Tussen de 30 en 40 kinderen kwamen en genoten van alles wat er gebeurde en aandachtig werd er geluisterd naar de Bijbelverhalen. We blijven bidden voor de kinderen en hun families, dat het Woord van God vrucht zal dragen.
'S middags was er tijd voor huisbezoekjes en we konden met verschillende families een praatje maken, zien hoe ze leven en hen aanmoedigen om hun vertrouwen in God te stellen.
We kijken terug op een geweldige week waarin velen hebben kunnen vertellen over onze God en Zijn liefde allen!maandag 3 juni 2019

Day Camp / Dag kamp

Next week from Monday till Friday there will be day camp for children at the church in Lozova. We would like to ask for your prayers:
- for a good amount of children to come and have open hearts for Gods Word
- for good preparations in all the practical things
- for the team from the US that will come to help

Volgende week van maandag tot vrijdag is er dag kamp voor de kinderen uit Lozova in de kerk. We willen jullie vragen om mee te bidden voor:
- alle kinderen die gaan komen dat ze open zullen staan voor Gods Woord
- goede voorbereidingen van alle praktische zaken
- het team uit Amerika dat komt helpen

zondag 2 juni 2019

Een gezellig feestje / A blessed celebration

Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegebeden voor het kinderfeest ter gelegenheid van 1 juni, kinderdag. Het was een gezegende en gezellige bijeenkomst. Het leek erop dat het zou gaan regenen (80% kans) maar we hebben geen druppel gezien! Prijs de Heer! Zo'n 80 kinderen waren gekomen uit Lozova, Nisporeni en Cioresti. Na midgetgolf-pret, springen op de trampoline en het luchtkasteel, was het tijd om samen te zingen, twee tovertrucs met uitleg van het Evangelie en een loterij met mooie prijzen! Aan het eind was er voor iedereen ijs, een cadeau en een uitnodiging voor het aankomende dagkamp. We prijzen de Heer voor voor Zijn zegen en we bidden dat alle kinderen Gods liefde zullen accepteren!

Thank you to everyone who has prayed for the children's party on the occasion of 1 June, Children's Day. It turned out to be a blessed and joyful party. Although it looked like it was going to rain (80% chance) but we didn't see a drop! Praise the Lord! Around 80 children had come from Lozova, Nisporeni and Cioresti. After mini-golf fun, jumping on the trampoline and the castle, it was time to sing together, watch two magic tricks explaining the Gospel and a lottery with nice prizes! At the end there was ice cream for everyone, a gift and an invitation for the upcoming day camp. We praise the Lord for His blessings and we continue to pray that all the children will accept Gods love.
zondag 26 mei 2019

Kids day / Kinderdag

Coming Saturday it will be international children's day and also this is the  first day of the summer holiday for the children here in Moldova. A day that many children look forward to! Also this year we want to organize a fun children's party with a lottery, a mini golf course, bouncy castle, etc. We would like to ask for your prayers for good final preparations, good weather, many children (and parents) to come and for a clear presentation of the Gospel.

Aankomende zaterdag is het internationale kinderdag en de 1ste dag van de zomervakantie voor de kinderen hier in Moldaviƫ. Een dag waar veel kinderen naar uitkijken! Ook dit jaar willen we een gezellig kinderfeest organiseren met een loterij, een midgetgolf parcours, springkasteel, etc. We willen vragen om te bidden voor goede laatste voorbereidingen, goed weer, veel kinderen (en ouders) en voor een duidelijke presentatie van het Evangelie.


maandag 13 mei 2019

Nieuws / News

Hieronder de link naar onze nieuwste nieuwsbrief. Veel lees plezier en we wensen je/ jullie een mooie zomer!

Nieuwsbrief Mei 2019

Below the link to our newest newsletter. Enjoy reading and we wish you a good summer!

Newsletter May 2019


zaterdag 4 mei 2019

Easter Camp / Paaskamp

Today we finished the 3-day Easter Camp. Every day around 20 kids came and we had a joyful and blessed time together. We played lots of games and competitions, did some crafts, learned more about the Easter story and why Jesus died, sang songs, went to the forest and at the end there was a nice present for everyone. We continue to pray for the children and their families that they truly will know the Risen Lord! Thank you for praying for us and with us!

Vandaag was de laatste dag van het 3-daagse paaskamp. Elke dag kwamen er zo'n 20 kinderen en samen hebben we een gezellige en gezegende tijd gehad. Naast veel spelletjes en wedstrijdjes, hebben we geknutseld, meer geleerd over wat er met Pasen is gebeurd en waarom de Here Jesus stierf, we hebben samen gezongen, gepicknickt in het bos en aan het einde was er een leuk cadeau voor iedereen. We blijven bidden voor de kinderen en hun families dat iedereen de opgestane Heer persoonlijk zal kennen! Hartelijk dank voor jullie gebeden voor het kamp en voor ons.