vrijdag 20 december 2019

Come & follow Me / Kom en volg Mij

Yesterday evening there was a special meeting at the church in Lozova. From December till March we plan to organize every month an evening in which there will be a small church service and at the end food parcels will be given to those who come. Yesterday was the first meeting of this winter and a group of around 80 people and about 20 children came. At the beginning we drank some tea and coffee, after that we sang some songs together, the children sang a Christmas carol, a poem was recited by a sister from the church and Spiridon shared a message from the Bible. We read about how the Lord Jesus called his disciples to follow Him. Spiridon shared about how God sees each person, how the Lord calls us and how we can choose to follow Him. Six people came forward and together we prayed that He would forgive us and help us to be good followers of Him. At the end of the meeting all the people signed some paperwork for receiving a food parcel and than everybody went home with a box of food. Thank you for praying with us for this evening and let us continue to pray that many more will come & follow.

Gisteravond was er een speciale bijeenkomst in de kerk in Lozova. Van december tot maart zijn we van plan om elke maand een avond te organiseren waarin er een korte dienst zal zijn en aan het eind van de dienst krijgt iedereen die gekomen is een voedselpakket. Gisteren was de eerste bijeenkomst van deze winter en een groep van ongeveer 80 mensen en ongeveer 20 kinderen waren gekomen. Bij binnenkomst konden mensen onder het genot van een bakje thee of koffie even bijkletsen en daarna zijn we begonnen met het zingen van een aantal liederen. De kinderen en tieners hadden een kerstlied voorbereid en ook werd er een gedicht voorgedragen door een zuster uit de kerk. Spiridon had een boodschap uit de Bijbel. Hij las over hoe de Heer Jezus zijn discipelen riep om Hem te volgen. Hij vertelde over hoe God elke persoon ziet, hoe de Heer ons roept en hoe wij ervoor kunnen kiezen om Hem te volgen. Zes mensen kwamen naar voren en samen hebben we gebeden en gevraagd of Hij ons wil helpen om goede volgelingen van Hem te zijn. Aan het einde van de bijeenkomst tekenden alle mensen voor het ontvangen van het voedselpakket en daarna ging iedereen op huis aan met een doos vol voedsel. Hartelijk dank voor jullie gebeden voor deze bijeenkomst en laten we bidden dat nog velen zullen komen & volgen.

woensdag 18 december 2019

A gift / Een geschenk

Also in the coming winter the church in Lozova is planning to have every month a special church service in which the Gospel will be shared and people will have the possibility to receive Gods greatest gift: Eternal Life. Tomorrow evening will be the first gathering and we would like to ask for your prayers for this meeting. Our prayer is that everybody will take home and a food parcel and the Lord.

Ook deze winter is de kerk in Lozova van plan om elke maand een speciale kerkdienst te houden waarin het Evangelie zal worden verteld en mensen de mogelijkheid krijgen om Gods grootste geschenk te ontvangen: Eeuwig Leven. Morgenavond is de eerste bijeenkomst en we willen vragen om jullie gebeden voor de bijeenkomst. We bidden dat iedereen naast het voedselpakket, ook de Heer mee naar huis neemt.

zaterdag 14 december 2019

Warme dekens

Tot nu toe is het nog niet echt winterweer in Moldavië maar voor oudere mensen die alleen in huis zitten of ziek zijn en niet veel meer bewegen, is het soms lastig om warm te blijven. Met hulp uit NL hebben we gisteren in Vorniceni een groep oudere dames dekens, kussen en beddengoed kunnen geven. De ouderen waren erg blij en dankbaar en wensten iedereen heel veel gezondheid en voorspoed! Bij elk bezoek werd er zeker 3 tot 4 keer bedankt. Tijdens ieder bezoekje hebben we eerste even een praatje gemaakt en gevraagd hoe het ging, met sommige ouderen hebben we nog wat uit de Bijbel gelezen ter bemoediging en voor sommigen ouderen hebben we ook gebeden. Een oude vrouw merkte op dat ze, doordat ze nu een groot lekker warme dekbed had gekregen, ze misschien nu wel minder hout hoefde te stoken. Want zei ze: ik rol mezelf gewoon in m'n nieuwe dekbed en dan blijf ik lekker warm! Hartelijk dank aan iedereen die deze hulp mogelijk heeft gemaakt.zaterdag 7 december 2019

Christmas preparations / Kerstvoorbereidingen

As Christmas is coming closer, we are starting the preparation for the celebrations here at the church in Lozova and in Vorniceni. We would like to ask you to join us in prayer for good ideas how to share the good news of Jesus birth. Pray for all the different services that will be held to have a clear message and that this Christmas many more here will receive the greatest gift ever! Thank you for your prayers!

Nu kerst steeds dichterbij komt, beginnen we met de voorbereidingen voor de verschillende kerstvieringen in Lozova en Vorniceni. We willen jullie vragen om mee te bidden voor goede ideeën hoe we mensen kunnen vertellen over de geboorte van onze Heer. Bid dat er een duidelijke boodschap zal zijn tijdens de diensten die gehouden zullen worden en dat velen hier nog het allermooiste cadeau zullen aannemen! Hartelijk dank voor jullie gebeden!

donderdag 5 december 2019

Winternieuws / Winternews

Hieronder vind je de link naar onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief December 2019

Below you find the link to our winter newsletter:

Newsletter December 2019

woensdag 20 november 2019

Blessed & a bit stressed! / Gezegend en een klein beetje stress!

Probably all parents know that shopping with more kids at once can be a bit stressful. For example: as you try to help find the right size for one child, the other children don't just wait their turn patiently, they start to look for themselves through the clothes, pull out all kind of shoes from the rack or just go for a little walk without telling you;).... Last week we went shopping for winter clothes with 20 kids and 5 moms from Lozova in the shopping mall in Chisinau. First of all the kids loved the escalators, if only we had these at home, one boy wished...
As we arrived at the shops, we instructed the children that came with their mother to stay with their mother but those that came without a parents to stick with Spiridon and I. So that left us with 9 kids to pick clothes for, help them measure shoes and clothes. And although the children behaved greatly, I can tell you there was some stress going on!;) At the end of the shopping trip, we served everybody a kebab and than it was time to go home again. A blessed and a bit stressed trip!

This week on Monday afternoon we took 11 kids from the village Vorniceni with their moms to Chisinau to a shoe shop. Everybody could choose the shoes they liked and fitted the best. Shoes were chosen by how much mud and/or snow they could handle and most of them also wanted a bit higher shoe so no snow would enter. On Tuesday afternoon we did it all over again and took another 10 kids from Vorniceni and in this way 21 kids received good winter shoes to walk to school to.

Thanks to all who prayed with us for these shopping trips. We thank the Lord for the available finances that made it possible to buy all the good shoes and clothes for these children, for safe travels and for good collaboration with the local authorities in Vorniceni. Let' s pray that these gifts will be a great reminder of Gods love and care for all.

------------------------------------------------------------------------------

De meeste ouders die weleens kleding gaan kopen met meerdere kinderen tegelijk, zullen vast beamen dat deze activiteit soms best wat stress kan opleveren. Bijvoorbeeld: terwijl jij probeert de juiste maat voor een kind te vinden, wachten de andere kinderen niet gewoon geduldig op hun beurt, ze beginnen zelf kleren te zoeken die hen wel wat lijkt, allerlei soorten en maten schoenen worden uit het rek gehaald of soms gaan ze voor een kleine wandeling tussen de rijen zonder het je te vertellen;) .... Vorige week gingen we winterkleding en schoenen kopen voor 20 kinderen uit Lozova. Vijf moeders waren samen met hun kinderen gekomen. Aangekomen bij een groot winkelcentrum in Chisinau, wilden de meeste kinderen eerst eens even goed de roltrappen uitproberen. Een jongetje vertelde dat hij zulke trappen thuis ook wel wilde....

Toen we bij de winkels aankwamen, vertelden we de kinderen die met hun moeder waren gekomen om bij hun moeder te blijven, maar degenen die zonder ouders waren gekomen, zouden geholpen worden door Spiridon en mij. Aan ons de mooie taak om voor 9 kinderen kleding uit te zoeken, advies te geven waar nodig, de juiste maat te vinden en te helpen bij het passen van de kleding. Dit alles leverde best wat stress op;) Maar uiteindelijk is iedereen goed geslaagd, zijn we niemand kwijtgeraakt en is er niets gestolen;) Kortom: een gezegend uitje maar wel met een beetje stress! Toen we klaar waren met winkelen hebben we iedereen getrakteerd op een kebab en toen was het tijd om naar huis te gaan.

Afgelopen maandagmiddag zijn we met 11 kinderen uit het dorp Vorniceni en met de moeders van de kinderen naar Chisinau geweest om schoenen voor de kinderen te kopen. Iedereen kon zelf kiezen welke schoenen hij of zij leuk vond en het beste paste. Schoenen werden voornamelijk gekozen op basis van hoeveel modder en / of sneeuw ze aankunnen en de meesten wilden ook een iets hogere schoen zodat lopen door veel sneeuw geen probleem zou zijn. Op dinsdagmiddag deden we hetzelfde uitje nog een keer en dit keer voor 10 kinderen uit Vorniceni. In totaal hebben nu 21 kinderen goede winterschoenen om naar school te lopen.

Hartelijk dank aan iedereen die met ons heeft mee gebeden voor deze winkel-uitjes. We danken de Heer voor de financiën die het mogelijk hebben gemaakt om alle goede schoenen en kleding voor deze kinderen te kopen, dat alles zonder ongelukken is verlopen en voor de goede samenwerking met de lokale autoriteiten in Vorniceni. Laten we bidden dat deze kleding en schoenen een mooie herinnering zijn aan Gods liefde en zorg voor iedereen.

 

zondag 10 november 2019

Shopping / WinkelenIn the coming two weeks we hope to reach out to a group of children in Lozova and Vorniceni who are in need of warm winter clothes and/or winter shoes. We would like to ask you to pray with us for: Gods blessings and wisdom for this project, that the children will recognize Gods love and care for them, for safe travels, good prizes and that this project will be a good testimony in the village!


In de komende twee weken willen we voor een groep kinderen in Lozova en Vorniceni warme winterkleding en/of winterschoenen, kopen. We willen u vragen om met ons mee te bidden voor: Gods zegen en wijsheid bij dit project, dat de kinderen Gods liefde zullen ervaren en zullen weten dat Hij voor hen zorgt, goede prijzen en dat dit project een goed getuigenis in het dorp zal zijn!

Mini-retreat

Last weekend we went with a group of about 50 people to a camp nearby. All the different local churches had invited people who come to church sometimes but not really made choice yet to follow Him, to come with several church members to a small retreat. In this way we would be able to spend more time together, get to know each other and take a small break from normal life in the village.

We started the retreat on Friday evening with a good diner. In the evening we gathered and had a time of singing, praying and we listened to a preaching that made us think about the question: what is my goal in life? A good question! After the more serious part ended, we played games and had some fun and laughter. As some of the people never had been to a camp before, they were excited to sleep in the small houses and have the real camp-experience and surprisingly around 23 hour it was all quiet in the camp.
On Saturday morning we started the day with an optional time of prayer, than we had the breakfast, followed later-on by again a time of singing, praying and this time a preaching about: be aware that the perspective you have on things is influenced by your education, culture etc. If we want to live according to Gods will, we will need to know Gods perspective and this can be known by reading His Word and praying daily. A good challenge! After the lunch there was time in which questions from people were answered by the different church leaders.
Overall it was a blessed time of fellowship, rest and some good spiritual input. We hope that all who attended will put Him central in their lives!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Afgelopen weekend zijn we met een groep van ongeveer 50 mensen naar een kamp in de buurt geweest. Alle verschillende lokale kerken hier hadden mensen uitgenodigd om mee te gaan. Dit retreat was vooral gericht op mensen die soms naar de kerk komen, maar nog niet echt een keuze hebben gemaakt voor Hem. Uit elke gemeente waren er ook verschillende gemeenteleden mee gekomen. Op deze manier konden we meer tijd samen doorbrengen, elkaar beter leren kennen en even een kleine pauze nemen van het normale leven in het dorp.

We begonnen de retreat op vrijdag met een goed diner. Daarna was de eerste bijeenkomst en die zijn we begonnen met een tijd van zingen en bidden. Vervolgens hebben we naar een spreker geluisterd die ons uitdaagde om na te denken over de vraag: wat is mijn doel in het leven? Een goede vraag!
Nadat het serieuze gedeelte was afgelopen was er een korte pauze  en toen was het tijd voor iets minder serieuze zaken: spelactiviteiten. Er werd volop gelachen en het was een goede tijd van ontspanning.
Sommige mensen waren nog nooit in hun leven op kamp geweest en ze waren dan ook enthousiast over het slapen in de stapelbedden in de kleine huisjes. Rond 23 uur was het helemaal stil in het kamp;)

Op zaterdagochtend begonnen we de dag met een optionele tijd van gebed, en om 9 uur stond het ontbijt klaar. De morgenbijeenkomst zijn we opnieuw begonnen met een tijd van zingen en bidden en daarna een preek over dat we ons er van bewust moeten zijn dat de manier waarop we kijken naar dingen, geloven en besluiten nemen, beïnvloed wordt door je opvoeding, je cultuur, je verleden. Als we Gods wil willen doen in ons leven, dan zullen we op Zijn manier moeten leren denken en op Zijn manier moeten leren kijken, en daarvoor is het nodig dat we Zijn Woord lezen en dagelijks bidden. Een goede uitdaging!
Na de lunch was er een tijd waarin vragen van mensen werden beantwoord door de verschillende kerkleiders. We kijken terug op een goede tijd waarin er naast even weg zijn van thuis, er ook goede geestelijke input was en we hopen dat allen die aanwezig waren, Hem centraal zullen stellen in hun leven.vrijdag 1 november 2019

3 gezellige dagen / 3 days of fun

Deze week hadden we 3 dagen kinderprogramma's in de kerk in Lozova. Elke dag kwamen er zo'n 20 kinderen en naast heel veel spelletjes, knutselen, bespraken we ook elke dag een Bijbelverhaal en leerden we een Bijbelvers. De eerste dag ging over Zacheüs en hoe de Here Jezus ons overal ziet en Hij ons kent. De tweede dag ging over Maria die de voeten van de Here Jezus zalfde en hoe voor de Heer iedere persoon waardevol is. De laatste dag hebben we het gehad over Bartimeus en elk kind kreeg de mogelijkheid om de vraag van de Here Jezus te beantwoorden: Wat wil je dat ik voor je doe? We bidden dat God zal blijven werken in de harten van deze kinderen en hun families. Hartelijk dank aan iedereen die de afgelopen dagen voor de kinderen en voor ons heeft gebeden.

This week we had 3 days of kids programs at the church in Lozova. Every day a group of 20 children came and together we played games, made crafts and also every day we studied a Bible story and learned a Bible verse. The first day we talked about Zacchaeus and learned that Jesus sees us everywhere and He knows us. The second day we talked about the Mary anointing Jesus feet and we learned how Jesus sees value in every person and accepts us. The last day we talked about Bartimeus and every child had the possibility to answer Jesus question: What do you want me to do for you? We pray that God will keep working in the hearts of these children and their families. We want to thank all who prayed for the children and for us.dinsdag 22 oktober 2019

VBS Submerged / Kinderkamp Onderwater

Volgende week is het herfstvakantie hier en hebben alle kinderen een weekje vrij. Een mooie gelegenheid voor de kerk in Lozova om 3 gezellige dagen te organiseren voor de kinderen in het dorp. Het programma is vol gepland met leuke spel-, sport-, knutsel- en andere activiteiten. Dus volgende week hopen we veel kinderen welkom te heten en samen met hen een gezellige en goede tijd te hebben waarin we hen ook meer kunnen vertellen over Gods liefde! We willen jullie vragen om mee te bidden voor wijsheid bij de organisatie, de bijbel lessen, een goede sfeer en veel kinderen. Hartelijk dank alvast voor jullie hulp in gebed!

Next week is fall holiday here and all children have a week off. A great opportunity for the church in Lozova to organize 3 days with fun for the children in the village. The program is filled with lots of games, crafts and other activities. So next week we hope to welcome many children and we look forward to having a great time together, in which we can also share with them about Gods love! We would like to ask you to pray for wisdom in the organization, the Bible lessons, a good atmosphere and many children. Thank you in advance for your help in prayer! 


vrijdag 18 oktober 2019

A church in Vorniceni / Een kerk in VorniceniLast week we were able to purchase a large building in Vorniceni. This week we finished the paperwork and we received the keys. Please pray with us as we think about what is the best way to reach out in this village and start a church. Also pray for more people to come alongside wiling to minister in this village. May the Lord help us to spread His hope and love and may many get to know Him personally.

Vorige week hebben we een groot gebouw in Vorniceni gekocht. Deze week hebben we de papieren in orde gemaakt en de sleutels in ontvangst genomen. Graag vragen we om jullie gebed voor wijsheid hoe we het beste in dit dorp een kerk kunnen beginnen. Ook bidden we voor mensen die willen komen helpen bij het werk in dit dorp. Moge de Heer ons helpen om Zijn hoop en liefde te verspreiden en moge velen Hem persoonlijk leren kennen.

maandag 14 oktober 2019

Harvest celebration / Oogstfeest

Yesterday we were able to celebrate the harvest God gave this year. Unfortunately many people who had been invited didn't come but with a group of 40 people we thanked the Lord for all the blessings He gave us: health, protection, rain, food, freedom of religion, church, family, friends, the Bible and most important Jesus sacrifice. It was a blessed service and there was good fellowship time during the meal. We pray that many more in Lozova will recognize that He blesses and all thanks and praise should go to Him!

Gisteren hadden we een speciale dienst waarin we de Heer hebben bedankt voor alle zegeningen in het afgelopen jaar. Helaas waren veel mensen de uitgenodigd waren niet gekomen maar met een groep van 40 mensen hebben we de Heer bedankt voor: gezondheid, bescherming, regen, eten, vrijheid van godsdienst, kerk, familie, vrienden, de Bijbel en het belangrijkste voor het offer van de Here Jezus. Het was een gezegende dienst en er waren goede gesprekken tijdens de maaltijd na de dienst. We bidden dat velen in Lozova zullen inzien dat Hij degene is die zegent en Hem komt de dank toe!
dinsdag 8 oktober 2019

Bijna klaar / Nearly finished

De grote zaal komt steeds meer en meer af! De muren zijn ondertussen geplamuurd en geverfd. Vorige week is de isolatie in het dak aangebracht en is een deel van het plafond gemonteerd. En gisteren zijn de lampen en stopcontacten aangesloten. We danken de Heer voor zijn voorziening en laten we blijven bidden dat deze ruimte snel gevuld zal worden met volgelingen van Hem!

De big room is close to being finished! The walls have been plastered and painted. Last week the room has been insulated and a part of the ceiling has been put in. And yesterday the lamps en electricity plugs got be connected. We praise God for His provision and lets continue to pray that quickly this room will be filled with followers of Him!