dinsdag 31 juli 2018

Postponed

Due to some more heavy rain last night, we decided to cancel the camp in the forest for this week. Hopefully next week the weather will be better and the mud will dry up until than. Thank you for praying with us and we appreciate your continued prayers!

Vanwege nog meer hoosbuien gisteravond, hebben we besloten om het kamp in het bos deze week te annuleren. Hopelijk wordt het volgende week beter weer en droogt de modder snel op. Hartelijk dank voor jullie gebeden en verdere gebeden worden gewaardeerd!

zondag 29 juli 2018

Kids in Micleuseni & in Lozova

Afgelopen week was er een team van OM op bezoek en samen hebben we kinderprogramma's gehouden in Micleuseni en Lozova. In de ochtenden konden de kinderen uit Huzum en Micleuseni genieten van spelletjes, toneelstukjes, liedjes, bijbelverhalen, knutselwerkjes en andere activiteiten. Elke middag deden we hetzelfde kinderprogramma maar dan in Lozova in het park. Het waren lange dagen maar goede dagen! We hopen en bidden dat de kinderen zullen onthouden wat ze over God hebben gehoord en geleerd.

Last week an outreach team from OM came to visit and together with them we organized children's programs in Micleuseni and Lozova. In the mornings the children from Huzum and Micleuseni could enjoy games, dramas, songs, bible stories, crafts and other activities. Every afternoon we did the same children's program but in Lozova in the park. We had long days but good days! We hope and pray that the children will remember everything that they have heard and learned about God.

In Micleuseni zo'n 60 kinderen kwamen elke dag naar het voetbalveld
In Micleuseni around 60 kids came every day to the stadium
In Lozova deden we het programma in het park tegenover de kerk
In Lozova the program was done in the park across the street from the church

Elke dag kwamen er rond de 25 kinderen die genoten van de verschillende activiteiten
Every day around 25 kids came and enjoyed the different activities

Kids Camp / Kinderkamp

As we start a new week, we also start a new adventure! This week we hope to have the children's camp in the forest. In the last week we had several rainy days and so we don't know yet how the situation in the forest is.If there is too much mud, it is gonna be too hard to organize. Tomorrow we will have to take a decision if we will go ahead with the plan. Around 25 kids (mainly from non-christian families) signed up and we are excited to spend time with them and invest in their lives! The preparations for the camp are nearly done and we look forward to a good week.
We would like to ask you to pray with us for:
- Protection and good health.
- The children that will come, may God speak to their hearts.
- Wisdom for the leaders to organize and lead the camp and for wisdom to know how to talk about God with the children.
- Good weather.
Thank you for being involved and for your prayers!

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Aan het begin van deze nieuwe week, beginnen wij hier ook aan een nieuw avontuur! Deze week hopen we, voor het eerst, een kinderkamp in het bos te hebben. Afgelopen week hebben we verschillende hoosbuien en regenachtige dagen gehad en we weten momenteel nog niet hoe de situatie in het bos is. Als er teveel modder is dan wordt het erg lastig. Morgen zullen we een beslissing moeten nemen of we het kamp door laten gaan of niet. Tot nu toe hebben ongeveer 25 kinderen (voornamelijk uit niet-christelijke gezinnen) zich aangemeld en we zijn enthousiast om tijd met hen door te brengen en te investeren in hun levens. De voorbereidingen voor het kamp zijn bijna klaar en we kijken uit naar een goede week. We willen u vragen om met ons mee te bidden voor:
- Bescherming en een goede gezondheid.
- De kinderen die zullen komen, dat God tot hun hart spreken.
- Wijsheid voor de leiders die het kamp te organiseren en leiden en voor wijsheid hoe we het beste met de kinderen over God kunnen praten.
- Goed weer.
Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid en gebeden!


woensdag 18 juli 2018

Zomer nieuws / Summer news

Hieronder de link naar onze nieuwe nieuwsbrief. Veel lees plezier en we wensen jullie een mooie zomer verder!

Nieuwsbrief Juli 2018

Below the link to our latest newsletter. Enjoy reading and wishing you a blessed summer!

Newsletter July 2018


dinsdag 17 juli 2018

The finishing touch phase

As the weeks go by also the construction work in the church moves on. The floor tiles have been laid and last week the painting of the walls was done. And also more windows got installed! Praise God! There is only one door left and the building is properly closed!
We hope to be able to finish tomorrow the bathroom area. And who knows? Maybe in de coming weeks we will have a ceiling and proper light switches? Lets pray for a smooth continue of the construction. And lets continue to pray for finances to be able to install the heating system in the church before the winter will come.

Naarmate de zomer vordert, ziet het gebouw er steeds meer af uit. De vloertegels zijn gelegd en vorige week zijn de binnenmuren geschilderd. En we hebben ook nog weer wat extra ramen erbij gekregen. Prijs de Heer! Nu is er nog 1 deur die geïnstalleerd moet worden en daarna is het gebouw winddicht! We hopen morgen de badkamers af te maken. En wie weet? Misschien hebben we binnenkort zelfs wel een plafond en werkende lichtknopjes? Laten we blijven bidden voor een goed verloop van de bouwactiviteiten. En laten we ook blijven bidden voor meer financiën zodat het verwarmingssysteem in de kerk kan worden aangesloten voordat de winter komt.


Kids Camp / Kinderkamp

In about two weeks we plan to have a camp for children from Lozova in the forest nearby. Five days we hope to spend time with about 30 children and invest in their lives. We would like to ask you to pray for all the preparations that are happening now. Pray for wisdom for the right lessons, games, creative ideas, practical things that have to be organized, etc.. Pray also for the children that would like to come, that nothing will hinder them to actually sign up.


Over ongeveer twee weken hopen we een kamp te organiseren voor kinderen uit Lozova. We gaan kamperen in het bos. Voor veel kinderen een nieuwe ervaring. We willen jullie vragen om te bidden voor alle voorbereidingen die nu plaatsvinden. Bid om wijsheid voor de juiste bijbel lessen, spelletjes, creatieve ideeën, alle praktische dingen die georganiseerd moeten worden, enz. Bid ook voor de kinderen die uitgenodigd zijn en erover nadenken om te komen, bid dat niets hen zal verhinderen om ook daadwerkelijk te komen.

zondag 8 juli 2018

Meidenkamp / Girls Camp

My small study group
Mijn bijbel studie groepje

Yesterday I got back from 5 days of girls camp. Besides being just tired and in a need of sleep, my heart was very sad when I got home. Over a 100 girls from all over Moldova came to the camp to enjoy a small break from their hard and difficult situations at home. And although I have heard and seen many hard stories in the 10+ years I have been here, it was again hard to hear and realize in what kind of homes many children in MD live: drunken parents everyday, violence, abuse, neglect, every single day! So the hardest part was to send them home again to their dark and hopeless places. I pray that every single girls will be able to stay connected to the local church and will find a safe home or an adult they can trust and will help them and encourage them. We saw how God worked throughout the week, answered our prayers to work in the lives of the girls. And so I pray that He will continue to work in their lives, that He will protect them and will give joy and peace in their lives.Gisteren ben ik teruggekomen van 5 dagen meidenkamp. Behalve dat het een vermoeiende week was en ik even tot rust moet komen, was het soms ook wel effe bikkelen qua emoties tijdens het kamp. Meer dan 100 meiden uit heel Moldavië waren naar het kamp gekomen om te genieten van een paar dagen vakantie. Even weg uit hun moeilijke situaties thuis. Hoewel ik in de ruim tien jaar dat ik hier ben, veel moeilijke verhalen heb gehoord en gezien, was het opnieuw moeilijk om te horen en te realiseren in wat voor soort thuis situaties veel kinderen in MD wonen: dronken ouders, geweld, misbruik, verwaarlozing, en dat elke dag! Dus het was best moeilijk om de meiden weer naar huis te sturen en te weten dat ze teruggaan naar donkere en hopeloze situaties. Ik bid dat alle meiden in ieder geval verbonden zullen blijven met de plaatselijke kerk en een veilig plaats en/ of een volwassene zullen vinden die ze kunnen vertrouwen en hen kan helpen en bemoedigen. We hebben gezien hoe God de hele week heeft gewerkt, onze gebeden heeft verhoord en veranderingen in de meiden gezien. Ik bid dat Hij in hun leven zal blijven werken, dat Hij hen zal beschermen en vreugde en vrede in hun leven zal geven.