woensdag 26 april 2017

donderdag 20 april 2017

More pictures


woensdag 19 april 2017

Day 2 / Dag 2

As the work continues, also the challenges and questions are pilling up (for example: see last picture) and we get a good training in being flexible and remaining calm..... Spiridons phone is kind of ringing non-stop from early morning till evening....

Terwijl het werk verder gaat, zijn er ook steeds nieuwe uitdagingen en vragen voor ons (voorbeeldje: zie laatse foto) en we krijgen dus een degelijke training in het flexibel zijn en kalm blijven. Spiridon zn telefoon draait overuren en de problemen stapelen zich op....


???

dinsdag 18 april 2017

The work has started / Het werk is begonnen

After months and weeks of praying, planning, making drawings, today the practical work started. We would like to ask you to join us in prayer for this project. Please pray for: wisdom,
protection, good weather, good communication, smooth finishing up of the documents and more finances.

Na maanden en weken van bidden, plannen en bouwtekeningen maken, is er vandaag begonnen met het praktische werk. We willen jullie vragen om met ons mee te bidden voor dit project. Bid voor: wijsheid, bescherming, goed weer, goede communicatie, een vlotte afronding van het papierwerk en voor meer financien.

vrijdag 14 april 2017

Schoenen voor pasen

Gisteren aan een stel kinderen uit Lozova een nieuw paar schoenen kunnen geven. De blijdschap was groot. Bij sommige kinderen staken de tenen dan ook uit de winterschoenen dus het was hoog tijd voor vervanging. Na het passen en meten en het helpen met veters strikken, waren daar de verschillende reacties van de kinderen.
- Een meisje zei: oh, kben zo blij, mijn hele leven heb ik gedroomd om zulke schoenen te hebben en nu heb ik ze!
- Een jongetje constateerde tevreden: nu ziet niemand mijn tenen meer!
- Een ander jongetje vertelde dat hij hoopt dat hij nu niet meer zal worden uitgelachen op school.
Aan alle kinderen nogmaals vertelt dat de Here Jezus heel veel van hen houdt en dat Hij voor hen zorgt dus dat ze Hem kunnen bedanken voor dit mooie kado.dinsdag 11 april 2017

Meten / Measuring

Vanmorgen was het dan zover: meten en paaltjes uitzetten voor waar de fundering gaat komen van het kerkgebouw / activiteiten centrum in Lozova. Moge de Heer ons helpen om het project tot een goed einde te brengen en dat er veel vrucht voor Hem zal zijn!

This morning it kind of started: measuring and putting signs where the foundation of the church building / activity centre will be placed in Lozova. May the Lord help us to finish this project well and may it bring forth much fruit for Him!maandag 10 april 2017

Seeds / Zaden

"The seed that fell on good soil represents those who truly hear and understand God’s word and produce a harvest of thirty, sixty, or even a hundred times as much as had been planted!" - Mat 13:23

Despite the fact that there was quite a strong and cold wind, but praise the Lord no rain, around 250 people had accepted the invitation to come yesterday afternoon to the evangelism at the stadium in Micleuseni. Around 16 hour the program started and besides several songs in which people were pointed towards God, also the Message challenged people to make wise choices in their lives and to make the best choice: to live in peace with God! 
Many thanks to those who prayed with us for this event and let's keep praying for the seeds that have been planted.

****************************************************************

"Het zaad dat in goede aarde is gevallen, zijn de mensen die het woord horen en begrijpen en aan wie ook vrucht groeit. Bij sommigen 100 keer zo veel, bij sommigen 60 keer zo veel en bij sommigen 30 keer zo veel."

Ondanks een vrij harde en koude wind, maar gelukkig geen regen, hadden zo'n 250 mensen de uitnodiging aangenomen en waren gistermiddag naar de evangelisatie gekomen op het voetbalveld in Micleuseni. Rond 16 uur begon het programma en naast enkele liederen waarin de mensen op God werden gewezen, werden de mensen ook tijdens de boodschap uitgedaagd om wijze keuzes te maken en om de beste keuze van hun leven te maken: te leven in vrede met God! 
Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegebeden voor deze bijeenkomst en laten we blijven bidden voor het zaad dat is gezaaid.

vrijdag 7 april 2017

Zadenpakket / Seed package

Deze middag hebben we samen met de jongeren 500 zadenpakketten gemaakt. 18 verschillende soorten groenten zaden per pakket. We hopen dat de mensen een vruchtbaar seizoen zullen hebben en een goede oogst maar nog belangrijker we bidden dat het geestelijk zaad dat geplant zal worden op zondagmiddag tijdens de evangelisatie op het voetbalveld in Micleuseni, veel vrucht zal dragen voor Hem!

This afternoon together with the youth we packet 500 seed packages. 18 different kind of vegetable seeds. We hope people will have a blessed growing season with a good harvest but more important we pray that the spiritual seeds that will be planted Sunday afternoon during the evangelism at the stadium in Micleuseni, will bear much fruit for Him!maandag 3 april 2017

Zaai het zaad

Komende zondag is het zover. Om 16 uur begint de evangelisatie dienst op het voetbalveld in Micleuseni. We hopen dat velen de uitnodiging zullen aannemen. Naast het ontvangen van een zadenpakket, hopen we dat ook Gods Woord in de harten van de mensen mee naar huis zal gaan en vrucht zal dragen. Graag willen we jullie vragen om mee te bidden deze week voor deze speciale dienst.

Coming Sunday at 16 hour a special evangelism will be held at the soccer field in Micleuseni. We hope that many will accept the invitation to come and besides receiving a seed package, that they also will receive Gods Word in their hearts and that it will bear fruit. We would like to ask you pray this week with us for this special meeting.