zaterdag 31 december 2016

New Year Greetings / Nieuwjaars groet

Namens ons allemaal: een gezond en mooi nieuw jaar! 

From all of us: a healthy and great New Year!

maandag 26 december 2016

Kerst / Christmas in Lozova & Micleuseni

Onze kerst begon op zaterdagavond met het zingen van kerstliederen langs de deuren. We hadden ons opgesplitst in twee groepen en onze groep begon in het met sneeuw bedekte Huzum. Veel mensen zaten al te wachten en waren klaar om te luisteren naar liederen over de geboorte van Jezus.

Our Christmas started on Saturday evening with the singing of Christmas carols from door to door. We made two groups and our group in snow-white Huzum. Many people were waiting for us and ready to listen to songs about Jesus birth!


Op zondagochtend waren we aanwezig in bij de kerstviering in Micleuseni en als familie hadden we zelfs ook een kleine bijdrage;)

On Sunday morning we attended the Christmas celebration in Micleuseni and as a family we even had a small contribution;)


Andrei heeft een gedichtje / Andrei has a poem

Marin zegt een Bijbelvers op / Marin shares a Bible verse

Op zondagmiddag om 13 uur begonnen we de eerste kerstviering in Lozova. Er waren rond de 40 mensen en 20 kinderen aanwezig. We begonnen met het zingen van twee kerstliederen en daarna was er tijd voor gedichtjes, meer kerstliederen, en de tieners hadden een toneelstukje over de herders in het veld. De kerstviering sloot af met een preek over: wat wij kunnen geven aan koning Jezus.
Bij de uitgang kregen alle mensen een kerstpakket en alle kinderen een schoenendoos vol verassingen. Buiten stond de volgende groep mensen al te wachten en om 15 uur begonnen we aan de tweede kerstviering. Dit keer waren er rond de 20 mensen en 10 kinderen.

On Sunday afternoon at 13 hour we started the first Christmas Celebration in Lozova with around 40 people and 20 kids. From the beginning we sang all together several Christmas carols and after that there was time for poems, more carols and also the teenagers presented their skit about the shepherds in the field. The celebration finished with a preaching about what we can offer to King Jesus. As the people left they all received a Christmas present and the children received a shoebox full with surprises. Outside the next group of people was waiting to enter the church and at 15 hour we started the second celebration. This time around 20 people and 10 children were present.
De herders discussiĆ«ren over de beloofde Messias / The shepherds discuss about the promised Mesiah

De herders horen het goede nieuws van de engel / The shepherds hear the good news from the angel

De jongeren zingen een kerstlied / The youth sings a carol

We bidden dat het goede nieuws van Jezus geboorte in de harten van de mensen zal blijven en dat niet vergeten zal worden waarom Hij kwam.

We pray that the Good News of Jesus Birth will remain in the hearts of the people and that not will be forgotten why He came.

donderdag 22 december 2016

Christmas celebration / Kerstfeest

Today we welcomed over 130 children in the church in Micleuseni. Most of the children came from the village Micleuseni but also Huzum and Lozova were represented. Although the program started at 14 hour, some children were already present at 12 hour! But their waiting got rewarded and just a little later than 14 hour, we started the Christmas celebration. The program was filled with Christmas carols, a puppet show about "what is Christmas all about?", a prayer to thank God for the gift of Jesus, the learning of a Bible verse about Jesus birth, some games and at the end all the children received a gift: a shoe box filled with surprises! We thank the Lord for the blessed afternoon with the children and we continue to pray that the Good News of Jesus birth will not be forgotten during this time of celebration and that also in the families of the children Gods Present will be celebrated. Thank you for all your prayers and support for this afternoon.

Vandaag werden ruim 130 kinderen in de kerk in Micleuseni hartelijk ontvangen. De meeste kinderen kwamen uit het dorp Micleuseni maar ook Huzum en Lozova waren vertegenwoordigd. Ondanks het feit dat het programma om 14 uur zou starten waren sommige kinderen om 12 uur al aanwezig! Maar het wachten werd beloond en net iets na 14 uur begonnen we met de kerstviering. Het programma was gevuld met kerstliederen, een poppenkast over de vraag waar gaat het nu eigenlijk om met Kerst?, een gezamelijk gebed om de Heer te bedanken voor het allermooiste kado: de Here Jezus, een paar spelletjes en natuurlijk aan het eind een kado voor alle kinderen: een schoenendoos vol verasssingen! We danken de Heer dat Hij deze middag heeft gezegend en we bidden dat het goede nieuws dat Jezus is geboren niet vergeten zal worden tijdens de feestdagen en dat ook in de families van de kinderen Gods kado gevierd zal worden. Hartelijk dank voor al jullie gebeden en steun voor de middag.

The next generation!

Learning the Bible verse from Matthew 1:21

The shoe boxes bring much joy to the boys.....
.....and the girls!

maandag 19 december 2016

Gebed voor de kerstvieringen / Prayer for Christmas celebrations.

Andrei zorgt dat de boom er goed bij staat
Andrei takes care of  the tree
Iedereen bereidt zich voor op de kerstdagen en zo ook wij in Moldavie (zie foto;-). Ook deze kerst staan er weer veel activiteiten op het programma. 
Aanstaande donderdag organiseren we een kerstviering voor kinderen uit Micleuseni, Huzum, Lozova en Dolna. We verwachten rond de 200 kinderen en naast een gezellige tijd, is het belangrijkste natuurlijk dat we de kinderen vertellen dat Jezus ook voor hen geboren is!

Op zondag, 1ste kerstdag, hebben we om 10:00 uur kerstdienst in Micleuseni. 
Vanwege de beperkte ruimte die we hebben in het huis waar we samenkomen in Lozova, houden we, net als vorig jaar twee kerstvieringen. De eerste dienst begint om 13 uur en om 15 uur begint de tweede kerstviering. 

We hopen en bidden dat in alle kerstvieringen de blije boodschap, dat Jezus is geboren voor alle mensen, centraal zal staan en dat mensen deze boodschap met blijdschap zullen aannemen! We willen jullie vragen om voor ons en met ons mee te bidden voor de verschillende bijeenkomsten We wensen jullie allemaal een gezegende kerstviering! 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Everybody is preparing for Christmas and so are we in Moldova (see picture;). Also this Christmas we have different activities planned.
On Thursday we will have a Christmas celebration for children from the villages Micleuseni, Huzum, Lozova and Dolna. We expect around 200 children and we hope to have a great time together but most important we want to share one more time with the children that Jesus was also born for them!

On Sunday we will have first Christmas celebration at the church in Micleuseni. Because of the limited space in the church in Lozova, we will have, like last year, two church services. One will start at 13 hour and the second service will start at 15 hour.

We hope and pray that all the celebrations will speak about the birth of Christ and will reflect the joy that comes from knowing Him as our personal Savior. We would like to ask you to pray with us for the different evangelism meetings. We wish all of you a blessed Christmas celebration!

  

dinsdag 13 december 2016

Nieuwsbrief / Newsletter

Hieronder een link naar onze nieuwe nieuwsbrief. We wensen iedereen een goede laatste paar weken in 2016! Bij deze willen we iedereen ook nog een keer hartelijk bedanken voor jullie gebeden en steun in het afgelopen jaar. We wensen jullie Gods zegen voor 2017!

Nieuwsbrief December 2016

Below a link to our new newsletter. We wish all of you a good last couple of weeks in 2016! Also we would liek to say one more time thank you for all your prayers and support in the past year. May God bless you in 2017!

Newsletter December 2016

maandag 12 december 2016

Dedicating little David

Yesterday we had for the first time in the history of the church in Lozova a dedication of a baby. We prayed for little David to grow up healthy, knowing God and to become a blessing for his family, the local church and the community he will live in. We also prayed for the other 3 boys in this family - Valeras, Georghe and Nicu and we prayed for the parents to have wisdom how to raise their boys and that God would provide in their material but also spiritual needs. May God bless this family.


zondag 4 december 2016

Winter

The winter came in Moldova. As you can see on the picture we totally enjoy it! The wind was nice and cool and so we all look our very best;) We hope that we will be able to bless many people this winter with warmth by delivering firewood but also through sharing the good news of Jesus birth!

De winter is gekomen in Moldavie. En zoals je ziet op de foto's genieten we er volop van! De wind was lekker koud en dus zien we er allemaal op en top uit op de foto's;) We hopen dat we deze winter velen om ons heen warmte kunnen geven door het uitdelen van brandhout maar ook door het vertellen van de blijde boodschap dat Jezus is geboren!


dinsdag 29 november 2016

Ready for winter / Klaar voor de winter

Last week we were able to give to 55 children a good pair of winter shoes, a nice winter jacket, socks, tights, hats, etc. We pray that all the families will receive the gifts as a gift from our Father and that all will know that He cares!

Vorige week hebben we 55 kinderen kunnen helpen aan een stevig paar winterschoenen, een mooie winterjas, sokken, maillots, mutsen, etc. We bidden dat alle families de kleding en schoenen als een kado van onze Vader zullen ontvangen en dat iedereen zal weten dat Hij zorgt!
maandag 21 november 2016

Opening

Gisteren dan eindelijk de "officiele" opening van ons huis. Inmiddels wonen we er alweer een maandje maar gisteren was iedereen uit Lozova, Huzum, en Micleuseni uitgenodigd om langs te komen. En we weten nu dat er prima 70 volwassenen en 20 kinderen in de woonkamer passen! Na een kleine dienst waarin we gebeden hebben dat het huis inderdaad een zegen zal zijn voor velen, was het tijd voor gezamelijk eten. Jozua 25:15 - "maar ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen."

Yesterday was finally the "official" opening of our house. We already live for 1 month in the house but yesterday we invited everybody from Lozova, Huzum and Micleuseni to come and see the house. And now we know that there fit 70 adults and 20 children in the main room! After a small church service we prayed together that the house would be a true blessing for many and after that it was time for the meal. Joshua 25:15 - "as for me and my house, we will serve the Lord."

dinsdag 15 november 2016

Pro-Rusland

Helaas zijn afgelopen zondag de presidentsverkiezingen gewonnen door de pro-russische kandidaat. De verkiezingen zijn naar het lijkt niet geheel zuiver verlopen. Zo hebben sommige mensen 3 keer gestemd, ook verschillende overleden mensen hebben hun stem uitgebracht en stemmen van de tegenkandidaat zijn bij de nieuwe president terecht gekomen. Kortom, opnieuw corruptie en oneerlijkheid. De keuze voor meneer Dodon zal zeer waarschijnlijk niet veel goeds brengen voor Moldavie. De nieuwe president heeft bijvoorbeeld al aangekondigd dat hij de banden met de EU wil doorbreken en hij gaat bij meneer Putin op bezoek. We blijven bidden voor Moldavie en we zijn blij om te weten dat God het laatste woord heeft!

Voor meer info, zie: Artikel nos.nl

zondag 13 november 2016

Sister Vera / Zuster Vera

Many of you who visited the village Huzum, might have visited sister Vera and got to know her. She was the first Christian to repend in Huzum. Last Friday she went to be with the Lord and today there was the funeral.
Nearly two years ago her husband brother Georghe passed away and was buried also on a Sunday and on that day there were elections in Moldova.
Today again there are elections in Moldova and as was mentioned during the funeral ceremony, both brother Georghe and sister Vera choose for God during this life so they can now spend eternity with Him. We don't know what will be with Moldova in the future but the Moldovans can choose now already how they spend eternity. May many choose for God!

We want to ask you to pray with us for the family of sister Vera as this is a difficult time for them. May God comfort them.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Velen die het dorp Huzum hebben bezocht, hebben waarschijnlijk ook een bezoek gebracht aan zuster Vera en kennis met haar gemaakt. Ze was de eerste Christen in Huzum. Afgelopen vrijdag is ze naar de Heer gegaan en vandaag is ze begraven. Bijna twee jaar geleden is haar man, broeder Georghe overleden en ook hij werd begraven op een zondag en net als vandaag waren er ook toen verkiezingen.
Tijdens de begrafenis werd er gezegd, dat zowel broeder Georghe en zuster Vera allebei gekozen hadden om met God te leven en nu brengen ze de eeuwigheid met Hem door. We weten niet wat de toekomst van het land Moldavie is maar alle Moldaven kunnen nu al kiezen waar ze de eeuwigheid willen doorbrengen en we bidden dat velen voor God zullen kiezen.

We willen jullie vragen om mee te bidden voor de familie van zuster Vera nu ze een moeilijke tijd hebben. Mogen ze troost vinden bij God.

vrijdag 11 november 2016

Fellowship groups / Huiskringen

This week we started again the two fellowship groups we had also last year during the winter months. We decided to study the Gospel of John together. After we read the passage together we look at the scripture part and answer 4 questions:
1) What is the passage about? The main theme?
2) What do we learn about God? What does it say about God?
3) What promises are given to us?
4) What are we supposed to do? Action points.
We hope and pray that through these meetings we all will get to know God better. We encouraged people to invite also others to some to these meetings as maybe they don't want to come to church but it might be easier to first come to a fellowship group to get to know us. May God bless our fellowship and give us wisdom as we study together His Word.

____________________________________________________________

Deze week zijn we weer begonnen met de twee huisgroepen die we ook vorige winter hadden. Dit keer bestuderen we het Evangelie van Johannes. Nadat we samen het bijbelgedeelte hebben gelezen, beantwoorden we 4 vragen: 1) Waar gaat het bijbelgedeelte in het algemeen over?, 2) Wat zegt het gedeelte over God?/ wat leren we over God, 3) Welke beloften zijn er voor ons?, 4) Wat wordt er van ons gevraagd? Actie punten.
We hopen en bidden dat door deze bijeenkomsten we in de eerste plaats God beter zullen leren kennen maar daarnaast hopen we ook dat we kennis zullen maken met nieuwe mensen. Sommige mensen willen namelijk niet naar de kerk komen maar de stap is minder groot om naar een huiskring te komen en zo kennis te maken. We bidden dat God de huisgroepen zal zegenen en dat Hij ons wijsheid zal geven tijdens het bestuderen van Zijn Woord.

maandag 7 november 2016

Baby David

Lilia lives with her husband Vasile in Lozova. She attends the church here faithfully and sometimes also Vasile will come. Last week they welcomed their 4th son in the family. Baby David is doing fine but Lilia is feeling quite weak and now also her other 3 boys Valerie, George and Nicu are having a cold and can't go to the kindergarten. As we visited yesterday their family, we encouraged Lilia and prayed together for her family. Another ongoing challenge of this family is that they don't have a house and so they have been moving around a lot and just before David was born again they had to move. Now they found a house in which they possibly can stay longer and there is also the option of buying this house for themselves. Although for Lilia and her husband this is hard to imagine because they don't have enough finances to provide for the needs of the family so to think about buying a house is more like a dream... But we pray that God will bless this family with all the need, that He will protect them, keep them healthy and that all the family members will get to know Him! We would like to ask you to join us in prayer. May God bless Lilia, Vasile and their 4 boys!woensdag 2 november 2016

Huzum update

Voor alle geintereseerden in het werk in Huzum, hieronder een paar fotos mbt de bouwactiviteiten. De zaal op de tweede verdieping is klaar en het enige wat er nu nog mist is een verwarmingsketel. Het kamertje waar de ketel moet komen is af en hopelijk kan er nu spoedig een verwarmingsketel gekocht en geinstalleerd worden zodat de kerkactiviteiten ook door kunnen gaan in de winter. Van maandag tot vrijdag middag is het dagcentrum open voor de kinderen in Huzum, op dinsdagavond is het jongerenavond, op woensdagavond gebedsavond en op donderdag is het tienerclub en dan natuurlijk op zondag middag is er kerkdienst. Kortom, het gebouw wordt dagelijks gebruikt. Prijs de Heer voor alle activiteiten waarin het Evanglie wordt verkondigd en mensen op Hem worden gewezen! God zegene Huzum!

For all interested in the work in Huzum, below some pictures of the building activities. The room on the second floor is ready and the only thing lacking is the actual heater. The room to put the heater in has been finished and hopefully soon the heater can be bought and installed so the church activities can continue also in the winter. The building is hosting from Monday till Friday afternoon the work with the children at the Day Centre, Tuesday evening there is youth meeting, Wednesday evening prayer night and on Thursday there is teenager meeting and of course on Sunday afternoon the regular church service. Praise God for all the different activities in which the Gospel is presented and people are pointed toward Him! God bless Huzum!dinsdag 1 november 2016

Teenagers in Lozova / Tieners in Lozova

Today we restarted our teenager meetings in Lozova again. Six teenagers came and when I asked them what they would like to change or would like to do this year, they said that everything was super last year and they want to do the same;) The coming weeks we will study "The Lords Prayer" and hopefully in the coming weeks more teenagers will join us. We would like to ask you to pray with us for wisdom, creativity and for Gods blessings upon the meetings.

Vandaag zijn we weer begonnen met de tienerclub in Lozova. Zes tieners waren aanwezig en toen ik vroeg wat ze willen veranderen en/ of doen dit jaar, zeiden ze dat alles super was vorig jaar en ze willen alles hetzelfde;) De komende weken gaan we het "Onze Vader" studeren en hopelijk komen er in de komende weken nog meer tieners bij. We willen jullie vragen om mee te bidden voor wijsheid, creativiteit en Gods zegen over de tienerclub.

maandag 31 oktober 2016

Verkiezingsuitslag / Election result

Tijdens de eerste ronde heeft niemand 51% gehaald dus komt er een tweede stemronde. Op 13 november kan er weer gestemd worden. Het gaat tussen de pro-russische socialist Igor Dodon en de pro-westerse liberaal Maia Sandu. Voor meer info, zie link: Artikel nu.nl of Artikel nos.nl. We blijven bidden voor Gods leiding en dat de juiste mensen op de juiste plek terecht komen.

During the first round nobody collected 51% or more so there will be a second round. On 13 November again people can vote. They have the choice between the pro-russian socialist Igor Dodon and the pro-western liberal Maia Sandi. For more info, see link: Article bbc. We keep praying that God will lead and that He will put the right people on the right spot.


zondag 30 oktober 2016

Verkiezingen / Elections

Vandaag zijn er voor het eerst in Moldavie presidents verkiezingen. Er zijn verschillende kandidaten van partijen die al jaren actief zijn maar dit keer is er ook de mogelijkheid om te stemmen op een christelijke kandidaat: Valeriu Ghiletchi. Hij zit al enige jaren in de politiek en nu heeft hij zich beschikbaar gesteld als kandidaat. We hopen en bidden dat er via deze verkiezingen eindelijk een positieve verandering zal komen in Moldavie. Weining mensen hebben nog vertrouwen in de politiek en de meerderheid probeert te overleven op de beste manier. We willen jullie vragen om mee te bidden voor veranderingen in de besturing van dit land maar vooral verandering in de harten van de Moldaven doordat het leren kennen van Christus.

Today, for the first time in Moldova the people can vote for a president. There are several candidates from parties that have been active for years but this time there is also an option to vote for a christian candidate: Valeriu Ghiletchi. He has been in politics for some years now and he made himself available as candidate. We hope and pray that through this elections there will come positive change in Moldova. A few people in Moldova still trust that politics will bring something good and most of the people just try to survive in the best way they can. We would like to ask you to pray for changes in the way the country is lead and especially for changes in the hearts of the Moldovans as they get to know Christ.

maandag 24 oktober 2016

Verhuisd / Moved

Afgelopen zaterdag was het dan zover: de verhuizing naar Lozova! Met wat hulp begonnen we om 10 uur en om 14 uur waren we over. We hebben natuurlijk hier en daar nog wat te doen in het huis zoals het installeren van de keuken, de verwarming aansluiten en het water aansluiten in huis, badkamer afmaken, etc. We willen iedereen bedanken voor jullie gebeden voor ons en natuurlijk is iedereen van harte welkom voor een bakje!;)

Last Saturday was the big day: moving to Lozova! With some help we started at 10 o'clock and around 14 hour we were all done. Of course we still have to do some things in the house like installing the kitchen, connecting the heating system and connecting the running water in the house, finishing the bathroom, etc. We thank you all for praying for us and of course everybody is welcome to come and drink a coffee!;)
Eerste "avondmaal" in het nieuwe huis / First dinner in the new house

donderdag 13 oktober 2016

Nieuws / News


Hieronder een link naar onze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor je/ jullie steun voor het werk hier! Veel lees plezier:

Nieuwsbrief Oktober 2016

_______________________________________

Below a link to our newsletter. Thank you for you support for the work here! Enjoy reading:

Newsletter October 2016


dinsdag 4 oktober 2016

School supplies in Huzum

Today the 20 children who attend the Day Centre in Huzum were blessed with school supplies. Although the school year is already 1 month old, the supplies were received with happiness! Together with the children we thanked the Lord for His care and prayed that God would help all the children to write only the right things in their notebooks and make no mistakes;) May God bless the children of Huzum with wisdom, intelligence and the patience to learn well.


Andrea
Vitalie

Madelina and her brother Sergiu

Julia and her brother Gheorghe
Danu

Denis

Oxana and Catalina

Dorin