donderdag 24 augustus 2017

School supplies / Schoolspullen

Today, during a special church gathering in Lozova, we were able to bless 50 children with a bag of school supplies. All the children had brought at least 1 of their parents and after we sang two songs all together, the parents remained with Spiridon and he shared something from the Word. Meanwhile the children went outside and we played some games. At the end, after the mother/ parent had signed the needed paperwork, the children received each a bag with supplies and we wished them a good school year with lots of good results! May God bless the new generation! Many thanks also to you for your prayers and support.

Vandaag, tijdens een speciale kerkbijeenkomst in Lozova, konden we 50 kinderen blij maken met een tas met schoolspullen. Alle kinderen hadden tenminste 1 van hun ouders meegenomen en nadat we met z'n allen 2 liederen hadden gezongen, bleven de ouders met Spiridon achterom te luisteren naar een korte boodschap uit Gods Woord. Ondertussen gingen alle kinderen naar buiten en hebben we samen een paar spelletjes gespeeld. Aan het eind van de bijeenkomst, kregen alle schoolgaande kinderen hun tas met spullen en wensten we ze een goed schooljaar met goede resultaten. Ons gebed is dat God deze nieuwe generatie zal zegenen. Hartelijk dank ook aan jullie, voor jullie gebeden en steun.


Hand in hand, this is also the way they will go to school, they said
Hand in hand, dit is ook de manier waarop ze naar school gaan lopen, zeiden ze

Looking up to bigger brothers... / Opkijken naar oudere broers...

Whats in the bag?? / Wat zit er in de tas??

Ready for school / Klaar voor school

woensdag 23 augustus 2017

Nieuws / News

Om onze nieuwe nieuwsbrief te lezen, klik op de link hieronder:


To read our newest newsletter, see link below:


dinsdag 15 augustus 2017

There is a roof needed / Er is een dak nodig

As the walls are finished, we are getting to the installation of the roof. We would like to ask you to join us in prayer for the needed finances. We try not to worry and to trust that God will provide in all the needs, in the right time.

Nu de muren staan, zijn we klaar om het dak op het gebouw te installeren. We willen jullie vragen om met ons mee te bidden voor de nodige financien. We proberen ons geen zorgen te maken en erop te vertrouwen dat God zal voorzien in alle noden, op de juiste tijd.
zaterdag 12 augustus 2017

Jongerenkamp / Youth Camp

In de eerste plaats heel hartelijk dank aan iedereen die in de afgelopen week voor ons gebeden heeft. We hebben een pittige week achter de rug waarin we veel uitdagingen hadden. Rond de 80 jongeren waren gekomen, waarvan over de 50 niet-christelijk waren en ook geen interesse en in het geheel niet gemotiveerd waren om aan het dagelijkse programma deel te nemen. Ze wilden liever hun eigen programma volgen.... tja, het resultaat van hun houding was dat halverwege het kamp een busje jongeren naar huis is gebracht. Helaas. Toch hopen we en bidden we dat alle jongeren iets goeds uit het kamp hebben meegenomen en we vertrouwen erop dat Hij zal blijven werken in hun levens.

First of all we would like to thank all of you who have prayed for us in the last week. Looking back we have had not the most easy week. Around 80 youth turned up, of which over 50 weren't christian and at all not were motivated to join in with the daily program. They rather followed their own program .. the result of their attitude was that halfway through the camp we had to bring a group of youth home. Unfortunately. We do hope and pray that all the youth took something good from the camp and we trust that He will keep working in their lives.
zondag 6 augustus 2017

Jongerenkamp / Youth Camp

Morgen gaat het jongerenkamp beginnen. We verwachten rond de 80 jongeren waarvan het meerendeel geen christen is. We zien uit naar een mooie week en we bidden dat God deze week zal zegenen en zal spreken tot de jongeren. We willen vragen of jullie met ons en voor ons willen bidden in de komende week.

Tomorrow the youth camp starts. We expect around 80 youth and probably the majority are not christians. We look forward to have a good week and we pray that God will bless the camp and will speak to the youth. Please pray with us and for us during the coming week.

Jongeren in Huzum / Youth in Huzum

zaterdag 5 augustus 2017

Blog-silence / Blog-stilte

While the boys remained with their mother, we were able to take a holiday break. We went by car to NL and enjoyed ourselves there. We even were able to get a week of holiday in France and looking back we had a blessed time in which we saw how God took care of us in many different ways.
Meanwhile in Lozova the wood for the walls of the church arrived and the construction continued. Please join us in prayer for more finances as once the walls are up we will need to install a roof too but so far there are no finances for that. Thank you for being alongside!

------------------------------------

Terwijl de jongens met hun moeder tijd doorbrachten, konden wij op vakantie. Met de auto zijn we naar NL gegaan en we hebben genoten van het even weg zijn. We hebben zelfs nog van een weekje Frankrijk kunnen genieten en terugkijkend zien we hoe God ons gezegend heeft en voor ons heeft gezorgd.
Ondertussen kwam het hout voor de muren in Lozova aan en beginnen de muren al vorm te krijgen. Graag gebed gevraagd voor financien voor het dak. Nu de muren bijna staan, is er ook een dak nodig maar er zijn geen financien. Hartelijk dank voor jullie steun en gebeden!