zondag 25 november 2018

Preaching in English

When we were in the States, Spiridon was asked to preach in English at a church in Iowa. His first reaction as he heard about the idea, he said no, I can't do that, never did that before....
But on 28th of October, he did preach in English and below you find a link to the preaching. And as Spiridon said: a true proof that with Christ all things are possible! If you like to hear what the preaching was about, see below:

vrijdag 23 november 2018

Deze week waren er 15 studenten bij de gitaarles en we hebben 4 gitaren. Dus we zijn op zoek naar: gitaren! Wie oh, wie heeft er een gitaar te leen voor de wintermaanden? Of misschien heeft iemand er 1 te koop voor een zacht prijsje? Laat het ons weten!

This week there were 15 students at the guitar class and so far we only have 4 guitars. So urgently we are looking for: guitars! Who has a guitar for us to borrow during the winter months? Or who has maybe one for sale for a small prize? Please let us know!

În această săptămână au fost 15 studenți la clasa de chitară și avem doar 4 chitare. Din acest motiv, căutăm: chitări! Cine are o chitară pe care să o împrumutăm în timpul lunilor de iarnă? Sau cine are unul de vânzare pentru un mic preţ? Vă rugăm să ne anunțați!


donderdag 22 november 2018

Wil je gezegend zijn? / Do you want to be blessed?

Vanavond de eerste evangelisatie bijeenkomst van deze winter met aan het eind een voedselpakket voor de belangstellenden. Zo'n 50 volwassenen waren gekomen en natuurlijk waren ook de nodige kinderen en tieners aanwezig. Omdat de verwarming nog niet is aangesloten in het gebouw, was de bijeenkomst in 1 van de kleinere zaaltje en met veel mensen warmt het dan toch lekker snel op;)
Spiridon sprak over de keuze die iedereen kan maken om met God door het leven te gaan en gezegend te worden door Hem of zonder Hem door het leven te gaan en uiteindelijk zal Hij zeggen: "ik heb je niet gekend". De keuze is aan ons: of voor Hem of tegen Hem. Laten we bidden dat iedereen die vanavond is gekomen voor Hem zal kiezen!

Tonight we had the first outreach of this winter with at the end of the meeting a food package for those interested. About 50 adults came and of course a bunch of children and teenagers were present too. Because the heating is not yet connected in the building, the meeting was held in one of the smaller rooms and with so many people it warms up quickly;)
Spiridon spoke about the choice everyone can make to go through life with God and to be blessed by Him or go through life without Him and eventually He will say: I have not known you. The choice is simple: either for Him or against Him. Let us pray that everyone who came tonight will choose for Him!

 

dinsdag 20 november 2018

Prayer for firewood / Gebed voor brandhout

As the winter started in MD and the first snowy week is here, also the need for firewood is getting bigger. We praise the Lord that we received finances to help several families but the "problem" is that we can't find wood for sale that we can pay for through the bank. We would like to ask you to pray with us to find firewood for sale for a good prize. So hopefully soon we will be able to bless families in need of wood.

De winter in MD is begonnen en de eerste sneeuwweek hier is een feit! Nu de temperaturen dalen wordt de behoefte aan brandhout groter. We kunnen de Heer danken dat we financiën hebben ontvangen om verschillende families te helpen aan brandhout maar het "probleem" is dat we geen hout kunnen vinden dat we kunnen kopen mbv een overschrijving via de bank (we hebben geen beschikking over contant geld). We willen u vragen om met ons mee te bidden dat we toch brandhout kunnen vinden voor een goede prijs. En hopelijk kunnen we dus binnenkort families in nood helpen.

vrijdag 16 november 2018

November news / November nieuws

Below the link to our latest newsletter. We appreciate a lot your prayers and support. Many thanks & may God bless you!
Newsletter November 2018

Hieronder vind je de link naar onze nieuwsbrief. We waarderen jullie gebeden en steun. Hartelijk dank daarvoor en we wensen jullie Gods zegen!
Nieuwsbrief November 2018

donderdag 15 november 2018

Guitar lessons

This afternoon was the first guitar lesson at the church in Lozova. Six students came and we all started full enthusiasm. As for many things in life, and also for learning to play guitar, you need discipline to get good results! From the beginning it is hard (and a bit painful) but the one who shows perseverance will rejoice later in the results! We set as goal to play a song at Christmas time. So lets practice!

Vanmiddag was de 1ste gitaar les in Lozova. Zes studenten waren gekomen en enthousiast zijn we van start gegaan. En zoals voor veel dingen in het leven geldt, en dus ook voor het leren gitaar spelen, het is vaak een kwestie van gedisciplineerd zijn als je goede resultaten wilt bereiken. Alle begin is moeilijk (en soms zelf wat pijnlijk) maar degene die doorzet, kan later genieten van mooie resultaten. Als dole hebben we om met kerst een liedje te spelen! Dus vol goede moed oefenen maar!

zondag 11 november 2018

Discovering Jesus - part 1/ Jezus ontdekken - deel 1

Thanks to all who prayed for the study days we had last Friday and Saturday at the church in Lozova. We look back upon a real blessed time in which we studied together Gods Word and discovered more about the Lord Jesus. A group of 25-30 people gathered from 5-6 different villages in the area. There was also time for fellowship, worshiping together but a big part of the two days we were learning and discovering more about the Lord. As all of us learned new things, we pray that it will lead to a daily closer walk with the Lord. May He be seen in all of us!

Iedereen hartelijk bedankt die heeft mee gebeden voor de afgelopen twee studiedagen, vrijdag en zaterdag, bij de kerk in Lozova. We kijken terug op een gezegende en goede tijd waarin we samen Gods woord hebben bestudeerd en meer hebben ontdekt over de Heer Jezus. De groep bestond uit 25 a 30 mensen van 5/ 6 verschillende dorpen uit de omgeving. Er was natuurlijk ook tijd voor een praatje met elkaar, samen zingen maar vooral samen leren en nieuwe dingen ontdekken over de Heer. Iedereen heeft wel wat nieuws geleerd en we bidden dat we hierdoor dagelijks dichter met Hem zullen wandelen. Dat Hij gezien zal worden in een ieder van ons!

Day 1 - Introduction & start of teaching
Studying in small groupsThe brother - group

Day 2 - Learning all together

maandag 5 november 2018

Winter cursus / Winter course

In de komende 4 wintermaanden hebben we verschillende studiedagen gepland voor de lokale kerken hier. Samen willen we meer leren over de Heer en Hem ontdekken in de Bijbel. We willen jullie vragen om mee te bidden voor de eerste twee studie dagen, eind van deze week: vrijdag en zaterdag. Bid voor een goede voorbereiding, goede vertaling, een mooie opkomst en een gezegende studie tijd samen.

In the coming 4 winter months we planned different study days for the believers of the local churches here in the area. Together we would like to learn more about the Lord and discover Him in the Bible. We would like you to ask to pray for the first two study days, end of this week: Friday and Saturday. Pray for good preparations, good translation, a nice amount of people to show up and a blessed study time together. May we all get to know HIM better!


zondag 4 november 2018

Sister fellowship group has started!

As the fall comes to an end and the work on the fields and in the gardens gets less intense and people have a bit more time, the local church in Lozova plans and starts new activities. One of the new things started is a sister fellowship group.
In the last couple of weeks on Sundays, after the morning service, a group of sisters gets together for about an hour. Besides reading together a scripture part, they also share prayer requests, pray together, encourage each other to stand strong in their faith and to be a good example for those around them. They motivate each other to be disciplined and check how each one has been doing during the last week with Bible reading at home. May God bless the fellowship and the sisters! 

Therefore encourage one another and build up one another, just as you also are doing. - 1 Tes 5:11

vrijdag 2 november 2018

3 weeks later / 3 weken later

After 3 weeks we arrived well back home from our trip to the US. We look back upon a good time with family, old friends & new friends. We thank the Lord for this trip and we thank all who prayed for us. And yes, now the time has come to start working again! May He help us and guide us!

Na 3 weken reizen in Amerika zijn we weer thuis in Lozova. We kijken terug op een goed tijd met familie, oude en nieuwe vrienden. We danken de Heer voor deze reis en ook hartelijk dank aan iedereen die heeft mee gebeden voor een goede reis. En ja, nu is het weer tijd om aan de slag te gaan! We bidden dat Hij ons zal helpen en leiden!
Coffee with the parents
Koffie drinken met de ouders

Brooklyn bridge - NYC


Trying a new hat
Een nieuwe look
Eating with Spiridons family
Uit eten met Spiridons familie


Spiridon and his parents / Spiridon en zn ouders

Enjoying time with Mr Dean
Een goede tijd met Dean (OM USA)

Old and new friends
Oude en nieuwe vrienden


Visiting the stadium in Alabama
Bezoekje aan het stadion in Alabama


Presenting Moldova
Moldavië presenteren
New shoes for Spiridon
Nieuwe schoenen voor Spiridon


First time preaching in English
Eerste keer preken in het Engels