donderdag 19 september 2019

Restart

Na een drukke zomer hebben we even wat tijd genomen om bij te komen, nog wat dingen afgemaakt die nog niet af waren en nu gaan we langzaamaan weer beginnen met verschillende activiteiten bij de kerk. Twee weken terug zijn we begonnen met de tienerclub, deze week is de meidenstudie weer begonnen en ook de gitaarlessen zijn weer van start gegaan. In oktober gaat de zusterkring weer beginnen. We willen jullie vragen om met ons mee te bidden voor wijsheid bij het leiden van deze groepen maar ook voor wijsheid welke andere activiteiten we kunnen starten zodat we nog meer doelgroepen in Lozova kunnen bereiken. Laten we ook bidden dat door alle activiteiten heen Hij bekent zal worden en dat meer mensen Hem gaan volgen. Hartelijk dank voor jullie hulp in gebed.

After a busy summer we took some time to rest, finished some small projects that were not yet finished and now we are slowly restarting different activities at the church. Two weeks ago we started again the teenager club, this week the girls study has started again and also the guitar lessons have restarted. The fellowship group for sisters will start again in October. We want to ask you to join us in praying for wisdom in leading these groups but also for wisdom which other activities we can start so that we can reach even more people in Lozova. Let us also pray that through all the activities He will be known and that more people will start following Him. Thank you for your prayers.

dinsdag 3 september 2019

Baptism / Doopdienst

It is always a joy to witness people getting baptized. End of August we had the second baptism in Lozova. Seven people decided to get baptized and 3 of them were from Lozova. We praise the Lord that He still changes lives and we pray that God will bless them and that they will remain strong in their faith.

Het is altijd mooi om te zien als mensen zich laten dopen. Eind augustus hadden we de tweede doopdienst in Lozova. Zeven mensen hadden besloten zich te laten dopen en 3 van hen kwamen uit Lozova. Prijs de Heer dat Hij nog steeds levens verandert en we bidden dat God een ieder zal zegenen en dat ze sterk in hun geloof zullen blijven.