maandag 28 januari 2019

Winternews / WinternieuwsBelow a link to our new newsletter. Enjoy reading & thank you for praying!

Newsletter January 2019

Hieronder een link naar onze nieuwe nieuwsbrief. Veel leesplezier & hartelijk dank voor jullie gebeden!

Nieuwsbrief januari 2019


Winter Conferentie - deel 4 / Winter Conference - part 4

Een kleine drie weken geleden hadden we deel 3 van de winterconferenties. Vanwege echt winterweer met veel sneeuw en gladheid, was het voor veel belangstellenden een hele uitdaging om naar Lozova te komen. Maar toch hebben we twee goede dagen gehad en voelden de mensen zich bemoedigd en aangemoedigd om de Bijbel te blijven lezen. Aankomende vrijdag en zaterdag hopen we het laatste deel van de winter conferenties te houden. Graag willen we vragen of jullie willen meebidden voor opnieuw twee gezegende dagen waarin we meer zullen leren over de Heer. Bid ook voor alle praktische zaken die geregeld moeten worden en voor een goede reis voor de spreker en de lokale gelovigen hier. Ons gebed is dat we Hem beter zullen leren kennen en meer op Hem zullen gaan lijken!

A small three weeks ago we had part 3 of the winter conferences. Because of real winter weather with lots of snow and ice, it was quite a challenge for many people to come to Lozova. But despite that, we had two good days and people felt encouraged and motivated to keep reading the Bible. On Friday and Saturday we hope to have the last part of the winter conferences. We would like to ask you to join us in prayer for another two blessed days in which we will learn more about the Lord. Pray also for all practical things that need to be arranged and for a good journey for the speaker and the local believers here. May we get to know Him better and become more like Him!


vrijdag 18 januari 2019

The winter continues / De winter vordert

As the winter continues, the church in Lozova has been able to bless so far around 30 families/ elderly with firewood for heating the houses. In the coming weeks we also hope to reach out to those in need in the neighbor village Vorniceni. We would like to ask you to join us in prayer for this project. Pray for Gods love to be clearly demonstrated through the distribution, pray for wisdom how to organize effectively the distribution and pray for the trucks that will transport and deliver the wood to work well. May He bless this outreach!


De winter vordert gestaag en tot nu toe heeft de kerk in Lozova ongeveer 30 gezinnen / ouderen kunnen zegenen met brandhout om de huizen te verwarmen. In de komende weken hopen we ook mensen in nood te helpen in het buurdorp Vorniceni. We willen u vragen om met ons mee te bidden voor dit project. Bid dat Gods liefde duidelijk gezien zal worden bij de verdeling van het hout, bid voor wijsheid bij het uitdelen en bid voor de vrachtwagens die het hout zullen vervoeren en aanleveren, dat het allemaal goed zal werken. We bidden dat Hij dit project zal zegenen!


donderdag 17 januari 2019

Klein midweekje / A small week

Afgelopen maandagochtend begon de vakantiepret: inpakken en wegwezen. Op naar Iasi in Roemeni├ź voor 4 dagen vakantie! En het was lekker om even weg te zijn, geen telefoontjes, geen vragen en gewoon even met z'n 2-en zijn. Het leven ziet er toch weer anders uit na een paar lekkere bakjes koffie met iets lekkers erbij, een paar ochtendjes uitslapen en een paar goede gesprekken. We danken de Heer voor de korte maar goede tijd in Iasi.

Last Monday morning the holiday fun started: we quickly packed and there we went: on our way to Iasi in Romania for 4 days of holiday! And it was real nice to be away, no phone, no questions and just the two of us. Life looks a lot different after a few nice cups of coffee, a few mornings with a sleep in and some good conversations. We thank the Lord for a short but good time in Iasi.

maandag 7 januari 2019

Winter Conferentie - deel 3 / Winter Conference - part 3

Deze week is alweer deel 3 van de winter conferenties: de Heer Jezus ontdekken in de hele Bijbel. We bidden opnieuw voor twee goede en gezegende dagen. We zien uit naar wat de Heer dit keer tot ons zal spreken en wat we zullen leren. Het is mooi om te zien hoe lokale gelovigen hier zich bemoedigd, geïnspireerd en gemotiveerd voelen om meer van de Heer Jezus te ontdekken. We willen jullie vragen om met ons mee te bidden voor alle praktische zaken die geregeld moeten worden, een veilige reis voor de spreker en de luisteraars, de juiste woorden bij het spreken en vertalen en voor open harten van degene die aanwezig zullen zijn. Hartelijk dank voor jullie hulp!

This week is part 3 of the winter course: discovering the Lord Jesus in the whole Bible. We pray again for two good and blessed days. We look forward to what the Lord will speak to us this time and what we will learn. It is great to see how local believers here feel encouraged, inspired and motivated to discover more of the Lord Jesus. We want to ask you to pray with us for all practical things that need to be arranged, safe travels, the right words while speaking and translating and for open hearts of those who will be present. Thank you very much for your help!


vrijdag 4 januari 2019

Winter camp / Winterkamp

In de afgelopen 3 dagen hebben we voor de kinderen in Lozova een winterkamp georganiseerd. Naast allerlei spel-, knutsel-, bak-, zang-, en wedstrijdactiviteiten was er ook elke dag een bijbel les. Dag 1 hebben we het gehad over het verloren schaap en hoeveel de Heer van iedereen houdt en voor iedereen zorgt. Dag 2 hebben we over de opwekking van Lazarus verteld en benadrukt dat de Heer elke onmogelijke situatie kan veranderen. Op de laatste dag ging het over Thomas en zijn geloof en hoewel wij de Heer niet met onze eigen ogen hebben gezien, we toch op Hem kunnen vertrouwen en in Hem geloven. We hopen en bidden dat alles wat we hebben verteld en hebben laten zien niet zal worden vergeten maar een positief effect zal hebben in de levens van de kinderen en hun families.

In the last 3 days we organized a winter camp (VBS) for the children in Lozova. Besides many games, crafts, cookie baking, singing songs, competitions between teams, there was also a Bible lesson every day. Day 1 we talked about the lost sheep and how much the Lord loves everyone of us and how He cares for everyone. Day 2 we shared the story about the resurrection of Lazarus and pointed out that the Lord can change every impossible situation. On the last day we studied about Thomas and his faith and told the children that although we may have never seen the Lord with our own eyes, we can trust Him and believe in Him. We hope and pray that everything we have shared and showed will not be forgotten but will have a positive effect on the lives of the children and their families.