woensdag 29 maart 2017

Nieuws / News

Het voorjaar is begonnen in Moldavie en in de afgelopen weken is er veel gebeurd dus werd het ook tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Zie link hieronder:

Nieuwsbrief April 2017

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Spring has started in Moldova and many things have happened in the last weeks so we also the time came for a new newsletter. See link below:

Newsletter April 2017

zondag 26 maart 2017

Vision and goals / Visie en doelen

Yesterday, during a special meeting with the members of the church in Lozova, we had a time of prayer and we talked about how things are going at the church, what can be improved now, what are our goals for the future and how we think we can reach more people in Lozova with the Gospel. It was a good time together and we all realize that we ourselves have to be and remain active if we want to see changes in our village. We pray for Lozova and are looking forward to see what is going to happen.

Gisteren tijdens een speciale bijeenkomst met de leden van de gemeente in Lozova, hebben we samen gebeden en hebben we gepraat over hoe het momenteel gaat in de kerk, wat we nu kunnen verbeteren, wat onze doelen zijn voor de toekomst en hoe we denken dat we meer mensen in Lozova kunnen bereiken met het Evangelie. Het was een goede tijd samen en we realiseren ons allemaal dat wijzelf actief zullen moeten zijn en blijven als we veranderingen in ons dorp willen zien. We bidden voor Lozova en we kijken ernaaruit om te zien wat er gaat gebeuren.

dinsdag 21 maart 2017

Lozova church

On a weekly base we continue to invest, during the church services, fellowship groups and prayer meetings, in the people that attend the church here in Lozova  Of course we hope and pray that all will choose to give their lives to God!
Meanwhile we are finishing up the drawings and construction plans for the new building. There will be some changes in the size and the way the building will look like. We plan to start the construction in the coming weeks and we would like to ask you to pray for guidance and wisdom.

Wekelijks blijven we investeren, tijdens de kerkdiensten, huiskringen en gebedsavonden, in de mensen die hier naar de kerk komen in Lozova. We hopen en bidden dat iedereen ervoor zal kiezen om hun leven aan God te geven. Ondertussen ronden we de tekeningen en bouwplannen voor het nieuwe gebouw af. Er zijn wat wijzigingen mbt de grootte en hoe het gebouw eruit zal gaan zien. We hopen in de komende weken met de bouw van start te gaan en we willen jullie vragen om mee te bidden voor leiding en wijsheid.

zondag 19 maart 2017

A small break / Een kleine vakantie

To get some rest and recharge our batteries we asked Vasile to stay with the boys and in this way we were able to take a few days off. We took a short trip to Iasi and enjoyed ourselves! Praise the Lord for this possibility but now we are back and looking forward to what is next.... Spring started so soonish we will start the construction of the church, summer is coming so camps and outreaches are waiting for us......
May God help us and bless us in all we do and may He be known!

Om even tot rust te komen en onze batterijen weer op te laden hadden we aan Vasile gevraagd om een paar dagen op de jongens te passen en zo konden wij even een paar dagen weg. We zijn een paar dagen naar Iasi gegaan en hebben ons prima vermaakt! Prijs de Heer voor deze mogelijkheid maar nu zijn we weer terug en kijken we vooruit naar wat er gaat komen.... De lente is begonnen dus kan ook de bouw van de kerk spoedig gaan beginnen, de zomer komt eraan en dat betekent natuurlijk kampen organiseren en op outreach gaan.... We bidden dat God ons zal helpen en zegenen en dat mensen Hem zullen leren kennen!

zondag 5 maart 2017

Womenmeeting / Vrouwenbijeekomst

Today at 15 hour we were happy to welcome over 200 persons to a special celebration for women / families. We also had an unpleasant surprise from the beginning because the Ortodox priest turned up and placed himself before the front door and so all the people had to enter the room through the back door. The priest with a small group of people continued to block the door and they also were singing throughout the whole program, which lasted about 2.5 hours. Inside we enjoyed several songs about mothers, we listened to some encouraging words for mothers and families. At the end of the program all the people were served some pies and at the backdoor;) all the ladies received a christian magazine and a flower. We hope and pray that all who came, will think about what has been said about families and Gods guidelines for a blessed family. May God bless these women and their families!
We want to thank all of you have been praying for this meeting and please continue to pray with us for the people that came (also for those who came as a real surprise).

Vandaag om 15 uur waren we blij om meer dan 200 mensen welkom te heten op een speciale vrouwen/ familie bijeenkomst.  Aan het begin van de bijeenkomst was er ook nog een minder leuke verassing want de Ortodoxe priester kwam en ging voor de voordeur staan en dus zat er maar 1 ding op: iedereen door de achterdeur naar binnen te laten. De priester met een klein groepje mensen hebben tijdens het hele programma voor de voordeur gestaan en 2.5 uur lang gezongen. Eenmaal binnen zijn we begonnen met het programma en natuurlijk waren er liederen over moeders en enkele bemoedigende woorden voor moeders en families. Aan het eind van de bijeenkomst werd iedereen wat te eten aangeboden en bij de achterdeur;) kregen alle dames een christelijk vrouwentijdschrift en een plantje. We hopen en bidden dat iedereen die gekomen was, zal nadenken over wat er gezegd is over families en Gods aanwijzingen daarover. Moge God de vrouwen en hun families zegenen!
We willen iedereen hartelijk bedanken die gebeden heeft voor deze bijeenkomst en we willen jullie vragen om te blijven bidden voor de mensen die gekomen zijn (ook degene die als een ware verassing kwamen).  

donderdag 2 maart 2017

Winter help

As the winter comes nearly to an end we continue to reach out to those who are in need of food and/ or wood. Many thank-yous have been heard but we hope and pray that through all the offered help people will get to know personally the Heavenly Father who cares for them.

Terwijl de winter bijna over is, blijven we nog even druk met het uitdelen van voedsel en brandhout. Veel woorden van dank hebben we gehoord maar we hopen en bidden dat door alle gegeven hulp mensen de zorgende Hemelse Vader persoonlijk zullen leren kennen.