donderdag 2 maart 2017

Winter help

As the winter comes nearly to an end we continue to reach out to those who are in need of food and/ or wood. Many thank-yous have been heard but we hope and pray that through all the offered help people will get to know personally the Heavenly Father who cares for them.

Terwijl de winter bijna over is, blijven we nog even druk met het uitdelen van voedsel en brandhout. Veel woorden van dank hebben we gehoord maar we hopen en bidden dat door alle gegeven hulp mensen de zorgende Hemelse Vader persoonlijk zullen leren kennen.





Geen opmerkingen:

Een reactie posten