zondag 27 mei 2018

Jongeren conferentie / Youth Conference

Gisteren hebben we de 1ste jongerenconferentie gehouden in Lozova. Het thema was: zending en hoe kun je getuigen. 's Morgens waren er enkele lessen met aanwijzingen en advies over hoe we een gesprek kunnen aangaan en wat belangrijk is om te zeggen. En hebben we samen geoefend wat we leerden. Na de lunch zijn de jongeren in groepjes door Lozova gelopen en hebben ze iedereen die ze tegenkwamen uitgenodigd voor het concert om 18:00 uur. Sommige mensen namen de uitnodiging aan, anderen wilden niks ermee te maken hebben. In de avond hebben we het concert uiteindelijk gehouden voor de kerk want we kregen geen toestemming meer in het park. (En er had zich een flinke groep mensen verzameld in het park, waarschijnlijk om stampij te maken als we wel wat zouden gaan doen daar. Maar aangezien de muziek luid genoeg was, hebben ook de toeschouwers in het park mee kunnen luisteren;) Al met al een mooie dag en we zien uit naar wat de verdere resultaten ervan zullen zijn. Hartelijk dank aan iedereen die mee heeft gebeden.

Yesterday we hosted the 1st youth conference in Lozova. The main theme was missions and how to be a witness.In the morning we had some lessons with instructions and advice how we can have a conversation and what is important to say. Also we practiced together what we learned. After lunch, in small groups the youth walked through Lozova and invited everyone they met to the concert at 18:00 hour. Some people accepted the invitation, others didn't want anything to do with it. In the evening we held the concert in front of the church because we didn't get permission anymore to use the park. (And a large group of people had gathered in the park, probably to say something if we would do something there. But since the music was loud enough, the spectators in the park could also listen;) All in all, a great day and we look forward to seeing what the further results will be. Many thanks to all who prayed with us.

Instructions in the morning

Practice in the afternoon

Concert in the evening

vrijdag 25 mei 2018

Concert

Tomorrow will be a special day for the local church here, as we will organize the first mission-youth conference and in the evening we plan to have a concert for the people in Lozova. We would like to ask you to pray for us and with us for this special event. Pray for wisdom how to organize everything in the best way, for protection (as the orthodox church already announced that they will come and disturb the concert) and for the youth to be challenged to be missionary where-ever they will be.

Morgen wordt het een speciale dag voor de plaatselijke kerk hier, we hopen de eerste zendings-jongeren-conferentie te organiseren en in de avond willen we een concert geven voor de mensen in Lozova. We willen u vragen om voor ons en met ons te bidden voor deze speciale dag. Bid voor wijsheid hoe we alles het beste kunnen organiseren, voor bescherming (de orthodoxe kerk heeft al aangekondigd dat ze zullen komen om het concert te verstoren) en bid dat de jongeren zullen worden uitgedaagd om zendeling te zijn, waar ze ook verblijven.woensdag 9 mei 2018

Nieuwsbrief / Newsletter

Hieronder een link naar onze nieuwe nieuwsbrief. Hartelijk dank voor jullie steun en gebeden. Gods zegen!

Nieuwsbrief Mei 2018


Below a link to our new newsletter. Thank you for being alongside, praying for us and supporting us. Be blessed!

Newsletter May 2018

dinsdag 8 mei 2018

Digging / Graafwerk

This week and last week there has been done some work on the sewerage system of the church. Some digging was done, pipes were laid, a big metal tank was bought. This week we hope that the walls on the inside of the church will be painted and next week hopefully we can put tiles on the floor.

Deze week en vorige week is er gewerkt aan het rioleringssysteem. Er is een geul gegraven, pijpen zijn gelegd, een grote ijzeren tank is er gekocht. Deze week worden hopelijk de muren aan de binnenkant van de kerk geverfd en als alles goed gaat dan worden volgende week de vloeren betegeld.

woensdag 2 mei 2018

Kerk uitje / outgoing with the church

Gisteren was het een officiĆ«le vrije dag in MD en dus een mooie gelegenheid om een uitje met de kerk te organiseren. Iedereen kon vrienden  en bekenden uitnodigen om ook mee te gaan naar het bos. Uiteindelijk waren er zo'n 35 personen en we hebben ons prima vermaakt met volleyballen, kletsen en natuurlijk was er ook een lekkere maaltijd.

Yesterday it was a official free day in MD and so we planned a picknick with the church. Everybody could invite their friends to come too. A group of 35 people gathered and we enjoyed ourselves playing volleyball, chatting and we had some nice food.