vrijdag 29 december 2017

Goed nieuws! / Good news!

Naast het feit dat we deze week de geboorte van de Here Jezus vieren, zijn we ook superblij met het nieuws dat we kregen dat er een gift aankomt en dat we nu dus ook de laatste schulden van de kerk kunnen afbetalen. Sinds Augustus hebben we als kerk en natuurlijk ook veel persoonlijk gebeden dat God in genoeg financiën zou voorzien zodat we de schulden konden terugbetalen. Deze hele situatie bezorgde mij vele nachten van slecht slapen, daagde me uit in mijn geloof en deed me meer bidden. Begin december tijdens een gebedsavond werden we opgeroepen om al onze zorgen bij Hem te brengen en iedere keer als we ons weer zorgen beginnen te maken, om er weer opnieuw voor te bidden. Opnieuw gebeden en dit keer vroeg ik of God, tot het eind van het jaar 2017, wilde voorzien in genoeg financiën om de schulden af te betalen. In de loop van de weken zagen we hoe de financiën binnenkwamen en de schulden steeds minder werden. En deze week ontvingen we een bericht dat er nog een gift onderweg is en we binnenkort dus helemaal schuldenvrij zullen zijn! Prijs de Heer voor Zijn trouwe zorgen! Bid meer, en maak je minder zorgen!

Besides the fact that Jesus was born, we also rejoiced about the news we received this week that we will be able to soon pay off the debts of the church! Since August we have been praying as a church and of course personally too that God would provide in enough finances to pay of the debts of the church construction. This whole situation made me sleep not quite good, challenged me in my faith and made me pray more. At the beginning of December during a prayer evening we were challenged to bring all our worries to Him and every time we start to worry again, to pray again. So I prayed again for the debts and this time I asked if God, until the end of the year 2017, would provide enough finances to pay off the debts. Over the weeks we saw how finances started to come in and the debts got less and less. And this week we received another messages that another gift was send and soon we will be debt free! Praise the Lord for His faithful provision! Pray more and worry less!


zondag 24 december 2017

Christmas celebration / Kerstviering

Today we celebrated Christs birth in the church in Lozova. We invited many people and many accepted our invitation! Around 60 adults and 60 children came and enjoyed a program with carols presented by the youth and teenagers from Lozova, Micleuseni and Huzum. Also some poems were recited and there was a preaching. After the service there was a meal for everyone, presents for the children and time for fellowship. We hope that all who were present today will celebrate this Christmas truly the birth of Jesus. Merry Christmas!

********************************************

Vandaag hebben we de geboorte van de Here Jezus gebeurd in de kerk in Lozova. We hadden veel mensen uitgenodigd en velen waren op de uitnodiging ingegaan. Ongeveer 60 volwassenen en 60 kinderen waren gekomen en hebben genoten van kerstliederen die werden gezongen door de jeugd en de tieners uit Lozova, Micleuseni en Huzum. Ook waren er enkele gedichtjes en een preek. Na de dienst was er een maaltijd voor iedereen, kadoos voor de kinderen en tijd voor een praatje met elkaar. We hopen dat iedereen die aanwezig was deze kerst werkelijk de geboorte van de Here Jezus zullen vieren. Goede kerstdagen gewenst!

woensdag 20 december 2017

Do not worry / Wees niet bezorgd

We plan, during the winter months, to have each month one meeting in which at the end of the gathering we offer to all who came a foodparcel. Tonight was the first meeting and around 30 people and 15 kids came. We started by singing a couple of Christmas carols together, than the teenager group sung a carol and finally Spiridon shared from Gods Word about not worrying and having our priorities right: first of all God! At the end we prayed together and invited all the people to come again on Sunday to celebrate the Saviors birth.

We hopen, tijdens de wintermaanden, iedere maand een bijeenkomst te organiseren waarbij we aan het einde alle belangstellenden een voedselpakket aanbieden. Vanavond was de eerste bijeenkomst en ongeveer 30 mensen en 15 kinderen waren gekomen. We begonnen met twee kerstliederen, daarna zongen de tieners een kerstlied. Aan het eind sprak Spiridon over hoe God ons zegt om ons geen zorgen te maken, Hij kent ons en weet wat we nodig hebben. Het is aan ons om onze prioriteiten goed te hebben: op de eerste plaats God! Tot slot samen gebeden en iedereen uitgenodigd om op zondag terug te komen om de geboorte van de Verlosser te vieren.

 maandag 18 december 2017

Hout / Wood

Vorige week en ook deze week hebben we verschillende families met kinderen, ouderen, zieken en enkele mensen met een beperking kunnen helpen met een paar cub brandhout. En was het vorige week nog stralend weer, deze week is begonnen met sneeuw en de week eindigt waarschijnlijk met modder;) En hoewel de winter nog maar net begonnen is, hadden sommige huishoudens eigenlijk geen hout meer en verwarmden hun huis met takjes/ houtsnippers (zie foto's). Het was dus duidelijk dat dit hout als een ware zegen kwam en op precies de goede tijd! Tijdens deze huisbezoekjes heb je natuurlijk mooi de gelegenheid om even met de mensen te spreken en we hebben iedereen ook uitgenodigd om op zondag kerst te komen vieren. We hopen en bidden dat velen de uitnodiging zullen aannemen. Voor nu willen we iedereen bedanken die voor ons heeft gebeden en het mogelijk heeft gemaakt om mensen hier met brandhout te zegenen.

Last week and also this week we were able to help several families with children, old people, sick people and some people with a disability with several cub of firewood. Last week it was cold but nice weather, this week started with snow and probably the week will end with lots of mud;) Although the winter actually just started, some households didn't have firewood anymore and were heating their house with branches to heat their house (see pictures). It was very clear that the delivered firewood came as a true blessing and exactly in the right time! During these home visits, we had of course the opportunity to speak with the people and we were able to invite everyone to come and celebrate Christmas with us coming Sunday. We hope and pray that many will accept the invitation. For now we want to thank all who prayed for us and made it possible to bless people here with firewood.donderdag 14 december 2017

New developments / Nieuwe ontwikkelingen

Just before the year 2017 ends, there are again some new developments in the building in Lozova. With help from some people, we got some more windows and a frontdoor! Praise God! Also some more work has been done on the room we gather in now so it will look nice during the Christmas celebrations.

Vlak voordat het jaar 2017 eindigt, is er nog een nieuw ontwikkeling mbt het gebouw in Lozova. Met hulp van wat mensen, hebben we nu nog meer ramen en ook een voordeur! Prijs de Heer! Ook wordt er momenteel nog wat gewerkt in de zaal waar we nu samenkomen zodat die er iets netter uitziet tijdens de kerstvieringen.
maandag 11 december 2017

Newsletter / Nieuwsbrief

Below the link to our last newsletter of the year 2017! Thank you for taking the time to read our update and pray for us:
Newsletter December 2017

***********************************************

Hieronder de link naar onze laatste nieuwsbrief in het jaar 2017! Hartelijk dank voor het nemen van de tijd om onze brief te lezen en voor ons te bidden:
Nieuwsbrief December 2017