donderdag 25 juli 2019

Bezoek uit Gouda

Deze week hebben we een team uit Gouda op bezoek. Naast al het praktische werk dat er verricht wordt, is er elke ochtend een kinderprogramma en 's middags bezoeken we nog enkele families met voedselpakketten. Er wordt hard gewerkt en we hopen op een mooi eindresultaat. We willen vragen om gebed voor wijsheid bij het organiseren van het werk, dagelijkse kracht en bescherming.


vrijdag 19 juli 2019

Camp: God sends people / Kamp: God stuurt mensen

The last 4 days we camped with a group of 30 kids from Lozova and the neighbor village Vorniceni in the forest. We are very thankful for the possibility we had to spend time with these children and to share with them about God and His love for them. Besides many games in the forest and daily swimming in the lake, we also had every morning a time in which we studied together about how God sends people and gives them a task. Moses, Joshua, Gideon and the disciples all were given a task and they were all send to go. On the last day we asked the children to think about what God asks of them and with whom they can share about God. We thank you for praying for this camp and lets keep praying for the children that came.

De afgelopen 4 dagen hebben we in het bos gekampeerd met een groep van 30 kinderen uit Lozova en het buurdorp Vorniceni. We zijn dankbaar voor de mogelijkheid die we hadden om met de kinderen te praten over de Here God en Zijn liefde voor hen. Naast veel spelletjes in het bos, een dagelijkse zwempartij in het meertje, hadden we ook elke ochtend een tijd waarin we in kleine groepjes praten over hoe God mensen erop uit stuurt om een taak te vervullen. Mozes, Jozua, Gideon en de discipelen kregen allemaal een taak en werden op pad gestuurd. Op de laatste dag vroegen we de kinderen om na te denken over wat God van hen vraagt en wie zij over de Here God kunnen vertellen. Hartelijk dank voor jullie gebeden voor dit kamp en laten we blijven bidden voor de kinderen.
dinsdag 9 juli 2019

Camp in the forest / Kamp in het bos

Just a couple more days and the adventure will start: camping in the forest with a group of children from the village Lozova and Vorniceni. We would like to ask for your prayers for wisdom as we are planning and organizing the practical things now. Also we are still inviting children. We hope to have a great time in which we can invest in the lives of these children. Will you join us in prayer?


Nog een paar dagen en dan gaat het avontuur beginnen: kamperen in het bos met een groep kinderen uit de dorpen Lozova en Vorniceni. We willen vragen om te bidden voor wijsheid nu we allerlei praktische dingen regelen en organiseren. Ook zijn we natuurlijk nog steeds druk met het uitnodigen van kinderen. We hopen een geweldige tijd te hebben waarin we kunnen investeren in het leven van deze kinderen. Bid U/ jij met ons mee?