maandag 24 september 2018

Dankdag / Thanksgiving

Aankomende zondag hebben we een dankdienst in Lozova. Graag willen we vragen of jullie willen meebidden voor de voorbereidingen, dat mensen op de uitnodigen zullen ingaan en voor een gezegende dienst.

Coming Sunday we will have a special thanksgiving service in Lozova. We would like to ask your to pray with us for good preparations, for the people to accept the invitations and for a blessed service.

donderdag 20 september 2018

Tieners / Teenagers

Deze week zijn we officieel een nieuw jaar begonnen met de tienerclub! Naast heel veel spelletjes, hier en daar wat praktisch werk, knutselactiviteiten, uitjes en gezelligheid, zullen we elke week ook een kleine studie doen uit een boek genaamd: Jezus volgen. Hopelijk zullen we allemaal goede volgelingen van Hem worden! Moge God de tieners zegenen en meer toevoegen aan de club!

This week we started officially a new year with the teenager club! Besides playing games, doing some practical work, having craft times, excursion trips, having fun together, we will have every week a small study from a book called: following Jesus. Hopefully we all will become good followers of Him! May God bless the teenagers and add more to the club!Het eerste jaar / The first year

Deze maand is het 1 jaar geleden dat we zijn begonnen met samenkomen in het nieuwe gebouw. We begonnen met een "simpele" behuizing, zonder deuren en ramen maar nu is er een fantastisch mooi gebouw! Prijs de Heer!  De groep mensen die op zondag naar de dienst komen is gegroeid en dat is voor ons de grootste reden voor dankbaarheid. Laten we blijven bidden voor het dorp Lozova!

This month it is 1 year ago that we started to gather in the new building. We started very basic, without windows, doors etc. But now there is a very nice looking building! Praise the Lord!
The group of people attending on a Sunday also has grown a bit and that's probably the best motive to be thankful for! Let's continue to pray for the village Lozova!Construction update / bouw update

The fall started but there is still some construction activity at the church! Last week a start was made with finishing the outside and we must say it looks very nice now (see pictures below)! This week we hope to finish one more room near the entrance of the building. This room we hope to use this winter as a medical room. A doctor from the nearby hospital offered to have free consultation hours if we would provide a room. We think this would be a great way of getting to know more people from the village and this might make it easier for people to enter the building and get in contact with the church.
We praise God for all that has been done! We would like to ask you to continue to pray with us for more finances for the heating system. We received some extra funding but not yet enough, so lets keep praying!

De herfst is begonnen maar er zijn nog steeds bouwactiviteiten in de kerk! Vorige week is er een begin gemaakt met het afwerken van de buitenkant en het zier er mooi uit (zie onderstaande foto's)! Deze week hopen we nog een kamer bij de ingang van het gebouw af te werken. Deze kamer willen  we deze winter gebruiken als een "medische kamer". Een arts uit het ziekenhuis bood aan om gratis spreekuur te houden als wij voor een kamer zouden zorgen. We denken dat dit een mooie manier is om nog meer mensen uit het dorp te leren kennen en voor mensen kan het een gemakkelijker manier zijn om het gebouw binnen te komen en zo contact te leggen met de kerk.
We danken de Heer voor alles dat al is gebeurd! En we willen jullie/u vragen om met ons te blijven meebidden voor meer financiën voor de aansluiting van de verwarming. We hebben ondertussen al wat financiën binnen maar nog niet genoeg, dus laten we blijven bidden!


donderdag 6 september 2018

Joy in Vorniceni / Vreugde in Vorniceni

Today we were able to bless 20 children in the village Vorniceni with a backpack with school supplies. For about 4 hours we drove around in the village from house to house and visited 20 families. Many of the children live with just one parent or a grandparent. We told the children that Jesus Christ loves them and that He had given them a nice present. Most of the children started off a bit shy but after we took a look together in the bag, they got more excited. One boy started to point out all the supplies that the teacher had told him to bring but he didn't have. But tomorrow he will bring all that was required to school! Two ladies from the village showed us the way and where the different families lived. We were able to also bless the children of these two ladies and it was very nice working together with them. At the end of each visit we gave the child also a small booklet about the Lord Jesus and we encouraged them to read it with their whole family. May God bless these families and continue His work!

Vanmiddag hebben we 20 kinderen in het buurdorp Vorniceni een rugzak met schoolspullen gegeven. Ongeveer 4 uur reden we rond in het dorp van huis naar huis en bezochten we 20 families. Veel van de kinderen wonen aleen met hun moeder of opa/oma. We hebben de kinderen verteld dat Jezus Christus van hen houdt en dat Hij hun dit leuke cadeau heeft gegeven. De meeste kinderen waren in eerste instantie een beetje verlegen, maar nadat we samen in de tas hadden gekeken, was de blijdschap duidelijk te zien. Een jongetje liet allerlei spullen uit de tas zien die hij op school nodig had maar tot nu toe niet had kunnen meebrengen. Maar morgen kan hij dus alles meenemen wat nog nodig was! Twee vrouwen uit het dorp lieten ons de weg zien en waar de gezinnen woonden. Het was een goede samenwerking en aan het eind van alle bezoekjes konden we ook hun kinderen een rugzak geven. Aan het einde van elk bezoek gaven we het kind ook een klein boekje over de Heer Jezus en we moedigden hen aan om het met hun hele familie te lezen. We bidden dat de Heer deze families verder zal zegenen en dat Hij zijn werk zal voortzetten!woensdag 5 september 2018

Update after the summer / Update na de zomer

Now summer has finished, we can slow down a bit and reflect on all that has happened. We praise Him for all He has done! For more stories, see below a link to our latest newsletter. Enjoy reading and be blessed!

Newsletter September 2018

Nu de zomer voorbij is, kunnen we even wat langzaameraan doen en terugkijken op alles dat er gebeurd is. We zijn dankbaar voor alles wat Hij heeft gedaan. Voor meer verhalen, zie de onderstaande link naar onze nieuwe nieuwsbrief. Veel leesplezier en Gods zegen!

Nieuwsbrief September 2018

zaterdag 1 september 2018

OM retreat

Afgelopen week samen met het OM team een paar dagen doorgebracht in een kamp vlakbij de rivier de Nistru. Naast bijbelstudies en tijd om te reflecteren, was er ook tijd om bij te kletsen en diverse outdoor-activiteiten. Nu het nieuwe OM jaar weer gaat beginnen, bidden we dat God het zal zegenen en dat Hij OM Moldavië zal leiden.


Last week, together with the OM team we spend a couple of days in a camp closeby the Nistru-river. Besides bibelstudies and time to reflect, there was time for fellowship and different outdoor activities. And as the new OM year starts, we pray that God will bless and guide OM Moldova.