maandag 26 februari 2018

Electricity connection / Elektriciteit aansluiting

We would like to ask you to join us in prayer for the actual connection of the building to the electricity network. Last week we have put in another request and they told us to pick up the signed papers in about a week. So hopefully next week we have permission and we will have our own connection. Please pray for all to go well and for no more problems to appear. Thank you for your prayers.

We willen u vragen om met ons mee te bidden voor de daadwerkelijke aansluiting van het gebouw aan de elektriciteit. We hebben vorige week opnieuw een verzoek ingediend en er werd ons verteld om de getekende papieren over ongeveer een week op te halen. Hopelijk hebben we dus volgende week toestemming en krijgen we onze eigen verbinding. Bid alstublieft dat alles goed zal gaan en er geen andere problemen meer opduiken. Hartelijk dank voor jullie gebeden.

woensdag 14 februari 2018

Valentine-party / Valentijnsfeestje

Below some pictures of the valentine-party for the teenagers. Besides lots of games we also discussed a bit about friendships: what kind of a friend we would like to have and how we can be a good friend for others. We read 1 John 4:16 and discussed that only with God in our life it is possible to love others. We prayed together and we thanked God for His love for us and asked God to help us to love those around us.

1 John 4:16b - ....God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them.

Hieronder een paar foto's van het valentijnsfeestje voor de tieners. Naast een hoop spelletjes, hebben we ook gepraat over vriendschap: wat voor soort vrienden wij zouden willen hebben en wat voor soort vriend ben jezelf. Nadat we 1 Johannes 4:16 gelezen hadden kwamen we tot de conclusie dat alleen als we God in ons leven hebben we anderen kunnen liefhebben. We hebben samen gebeden en God bedankt voor zijn Liefde voor ons en Hem gevraagd om ons te helpen anderen om ons heen lief te hebben.

1 Joh 4:16b - God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.


dinsdag 13 februari 2018

Party / FeestjeOp woensdagmiddag hopen we een klein valentijnsfeestje te hebben in de kerk voor de tieners. We hopen op een goede bijeenkomst. Gebed wordt gewaardeerd!

On Wednesday afternoon we hope to have a small Valentine's party in the church for the teenagers. Looking forward to have a good meeting. Prayer appreciated!

maandag 12 februari 2018

Mission Sunday / Zendingszondag

Yesterday we had a special service at the church in Lozova in which we talked about missions. What is missions and how can we be involved? Radu who served in Kazachstan came to share how he got involved and shared something about his experiences. At the end of the service everybody was challenged with the question: how much per month would you like to contribute for mission work locally, for missions in Moldova and for missions worldwide? Besides a financial contribution people were also encouraged to pray for missions and to remain locally active.

Gisteren hadden we een speciale dienst waarin we het hadden over zending. Wat is zending en hoe kunnen wij meedoen? Radu die in Kazachstan is geweest vertelde hoe hij bij zending betrokken raakte en hij vertelde over zijn belevenissen. Aan het eind van de dienst kreeg iedereen de vraag: hoeveel wil je per maand geven aan lokale zending, aan zending in Moldavië en aan wereldwijde zending? Naast een financiële bijdrage werden mensen ook opgeroepen om te bidden voor zending en lokaal actief te zijn.


20 kinderen kwamen naar de kerk en dus was het een beetje proppen
rond de knutseltafel tijdens de zondagschool.
20 kids came to church and so there was limited space around the table
for each child while making a handcraft. 

35 van de 40 / 35 out of 40

Vorige week op donderdagavond hadden we de maandelijkse voedselpakketten bijeenkomst. We hadden 40 pakketten voorbereid en we hebben uiteindelijk 35 pakketten kunnen meegeven aan de mensen die waren gekomen. Het regende de hele dag (echt nederlands weer) en dus vroegen we ons af hoeveel mensen eigenlijk zouden komen maar prijs de Heer, ook dit keer waren alle stoelen bezet! Na enkele liederen, een kort woord en een gedicht, hebben we samen gebeden en vervolgens was het tijd om de pakketten uit te delen.

Last week on Thursday evening we had our monthly food packages meeting. We had prepared 40 packages and we were able to give out 35 packages to the people who had come. It had rained all day and so we wondered how many people would actually come but praise the Lord, also this time all the seats were occupied! After a few songs, a short word and a poem, we prayed together and then it was time to hand out the packages.

woensdag 7 februari 2018

More followers / Meer volgelingen

Tomorrow evening we will have our monthly foodparcel-meeting. Please pray with us for the people that will come to open their hearts to God and receive Him as their personal Savior. We want to see more followers of Christ in Lozova.

Morgenavond hopen we opnieuw onze maandelijkse voedselpakketten bijeenkomst te hebben. Bid met ons mee voor de mensen die zullen komen dat ze hun hart voor God zullen openen en Hem als hun persoonlijke Redder zullen ontvangen. We willen meer volgelingen van Christus zien in Lozova.

maandag 5 februari 2018

Blessings in Huzum

Due to the weather with heavy snowfall, a layer of ice on the roads, and later when the melting started it all turned into muddy roads, there was no way to drive up the hill to the village Huzum. But finally last week the roads started to be oke again to travel to Huzum and so we got called by the briquette factory that they would now come and deliver our order. We had ordered around 11 ton of briquettes to give out in Huzum. On Friday evening the truck arrived filled with over 400 bags of briquettes. The local youth helped unloading the truck and yesterday over 30 families in the village Huzum were blessed with pellets /briquettes for making fire. Although it is getting warmer outside, winter is not over yet and still people will have to make a fire for a couple of months more, until spring comes. So praise be to God for this help and we hope and pray that all the people that received help with thank Him! 

donderdag 1 februari 2018

Het dagcentrum in Huzum

Vandaag, na een lange tijd, eindelijk weer tijd gevonden om het dagcentrum in Huzum te bezoeken. Bij binnenkomst kreeg ik eerst een dikke omhelzing van alle kinderen tegelijk;) Daarna samen een boekje gelezen over hoe God alles geschapen heeft, hoe Jezus werd geboren, hoe Hij voor ons stierf en hoe Hij opstond uit de dood. Samen gebeden en God bedankt voor alles wat we van Hem ontvangen. Na een knutselen van een klein monstertje om ons eraan te herinneren dat wij ons niet monsterachtig moeten gedragen;), was het tijd voor de maaltijd. Het was een gezellige tijd maar het was me gelijk ook weer duidelijk wat het doet met een kind als ouders niet aanwezig zijn, er niet opgevoed wordt en er zeer weinig aandacht is voor het kind. Voor de toekomst van Moldavië is het zo belangrijk om te blijven investeren in de nieuwe generatie. Laten we blijven bidden voor de kinderen in Huzum die zoveel missen en door stoer gedrag te vertonen, hopen op positieve aandacht. Bid mee voor de werkers bij het dagcentrum dat ze de juiste woorden en aandacht zullen hebben voor de kinderen. God zegene de kinderen in Huzum!