dinsdag 12 februari 2019

How to raise my child? / Hoe voed ik mijn kind op?

In about two weeks time we plan to have seminar at the church here: "how to raise my child?". It is not always easy to raise children and parents face many challenges. We would like to come alongside and talk together and see how we can become better parents and do better in raising children. We would like to ask you to pray with us as we prepare the topics to discuss, organize the practical things, hand out invitations, for the parents who plan to come, etc. Pray for a blessed time in which parents will feel encouraged to keep investing in their children.

Over ongeveer twee weken zijn we van plan hier in de kerk een seminar te houden: "hoe voed ik mijn kind op?". Het is niet altijd makkelijk om kinderen op te voeden en als ouders zijn er veel uitdagingen. We willen graag samen nadenken en praten over hoe we betere ouders kunnen worden en ook beter in het opvoeden van kinderen. We zouden je willen vragen om met ons te bidden voor de voorbereidingen, de praktische zaken die georganiseerd moeten worden, de uitnodigingen die we uitdelen, de ouders die gaan komen, enz. Bid voor een gezegende tijd waar ouders zich bemoedigd en (opnieuw) gemotiveerd zullen voelen om te blijven investeren in hun kinderen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten