vrijdag 17 januari 2020

Hulp in januari / Help in January

Gisteravond was het de maandelijkse voedselpakketten bijeenkomst. Veel mensen (en ook een tiental kinderen), waren gekomen en nadat iedereen eerst thee of koffie had gedronken met plakje cake erbij, was het tijd om een plekje te zoeken in de grote zaal. We zijn begonnen met het samen zingen van twee liederen, daarna was er een gedicht over bekering, de tieners zongen een lied over vergeving en vervolgens was er een boodschap uit de bijbel en de vragen die we meekregen om over na te denken was: Hoe kom ik tot de Heer? Wat verwacht ik van Hem?
Aan het eind werd de bijeenkomst afgesloten met gebed en daarna was het even wachten op je beurt om te tekenen voor het voedselpakket, om vervolgens het pakket in ontvangst te nemen en op huis aan te gaan. Er zijn 60 voedselpakketten uitgedeeld en we hopen en bidden dat iedereen die deze materiƫle zegen ontvangen heeft, ook inderdaad nadenkt over de vraag: Wat voor relatie heb ik met de Heer?

Last night it was the monthly food package meeting. Many people (and also a bunch of children) were present and after everyone served first a tea or coffee with a slice of cake, it was time to find a seat in the big room. We started with singing two songs together, then there was a poem about repentance, the teenagers sang a song about forgiveness, and then there was a message from the Bible and all were asked to think about some questions: How do I come to the Lord? And what do I expect from Him?
The meeting was closed with a prayer and then everybody waited for his/ her turn to sign for receiving the food package. And after they received the package, it was time to go home. Around 60 food packages were given out and we hope and pray that everyone who has received this material blessing will also think about the question: What relationship do I have with the Lord?
donderdag 9 januari 2020

Blessings in Cahul / Zegen in Cahul

At the end of December we made a trip with the teenagers to the south of Moldova. Our goal was to deliver 70 food parcels to people with a disability/ elderly in the town Cahul. For several years we have been in contact with a brother named Dima and he is reaching out to all kind of people in the area where he lives.
After a 3 hour long drive we arrived well at the church were a special meeting was held for people with a disability. The meeting was filled with many poems, songs, prayers and speeches. Also the teenagers sang different Christmas carols and one of them recited a poem. It was quite challenging for the teenagers to patiently wait for the two hours meeting to end but they did it! At the end their was a nice meal for all the people (including our group) and than it was time to unload the food parcels. The people who received a parcel were very thankful, although it came with a challenge for the people because the parcels were very heavy and how would they take this gift home?
With the teenagers we had a quick look in the town Cahul and we took some pictures in the center before we headed home again.... A long but satisfying day which made us all realize again how thankful we should be to have good health!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Eind december hebben we een reisje gemaakt met de tieners naar het zuiden van MoldaviĆ«. Ons doel was om 70 voedselpakketten af ​​te leveren bij mensen met een handicap / ouderen in de stad Cahul. Sinds enkele jaren hebben we contact met een broeder die Dima heet en hij helpt allerlei mensen in nood in het zuiden van MD.

Na een 3 uur lange reis kwamen we veilig aan bij de kerk waar een speciale bijeenkomst werd gehouden voor mensen met een handicap. het programma was gevuld met veel gedichtjes, liedjes, gebeden en toespraakjes. Ook de tieners zongen verschillende kerstliederen en 1 van hen las een kerstgedicht voor. Het was natuurlijk best een uitdaging voor de tieners om geduldig te wachten tot de twee uur durende bijeenkomst voorbij was, maar het is ze gelukt! Aan het eind was er een lekkere maaltijd voor alle mensen (inclusief onze groep) en toen was het tijd om de voedselpakketten uit te laden. De mensen die een voedselpakket ontvingen waren erg dankbaar, hoewel het voor de mensen ook gelijk een uitdaging met zich mee bracht want hoe krijg je zo'n 15kg zwaar pakket mee naar huis?
Met de tieners hebben we daarna nog snel een kijkje genomen in de stad Cahul en nog wat wat foto's gemaakt in het centrum voordat we weer naar huis gingen .... Een lange maar mooie dag waarin we ons allemaal opnieuw hebben gerealiseerd hoe dankbaar we moeten zijn voor onze gezondheid.

maandag 6 januari 2020

Christmas in Lozova / Kerst in Lozova

Yesterday we celebrated Christmas at the church in Lozova. We were happy to see a group of people join us also from the neighbor village Vorniceni and even some new people from Lozova. The service was filled with a short Christmas film, Christmas carols, poems, 2 skits, a preaching, an art painting, and a shoebox filled with toys and other stuff for all the children. At the end of the service there was coffee, tea and cake for everyone. Merry Christmas!

Gisteren hebben we kerst gevierd in de kerk in Lozova. Het was mooi om een groep mensen uit Vorniceni te verwelkomen en ook waren er enkele nieuwe mensen uit Lozova. De dienst was gevuld met een korte kerstfilm, kerstliederen, gedichtjes, 2 dramastukjes, een preek, een schilderwerk en een schoenendoos gevuld met speelgoed en andere dingen voor alle kinderen. Aan het eind was er koffie, thee en taart voor iedereen. Vrolijk kerstfeest!zaterdag 4 januari 2020

Christmas Camp / Kerstkamp

Tijdens de afgelopen 3 dagen hadden we kinderprogramma's in de kerk in Lozova. Elke dag waren er zo'n 25-35 kinderen. Iedere morgen haalden we ook een groepje kinderen uit Vorniceni op en zo konden zij ook mooi genieten van de diverse activiteiten. En zoals een meisje zei: "erg leuke distractie hier. Ik kom morgen weer!" Inderdaad was het een gezellige boel. Alles stond natuurlijk in het teken van kerst en naast veel verschillende spelletjes, hebben we kerst decoraties en kerstkaarten geknutseld, kerstverhalen gehoord, kerstkoekjes gebakken, kerstliedjes gezongen en kerstkadoos gekregen. Kortom, iedereen weet nu wat er met kerst echt is gebeurd! 
We danken de Heer dat alles goed is verlopen en het was een mooie bemoediging om ook de kinderen uit Vorniceni elke dag te zien.

During the last 3 days we had children's programs in the church in Lozova. Every day there were about 25-35 children. Every morning we also picked up a group of children from Vorniceni and so they could also enjoy the various activities. And like a girl said: "very nice distraction here. I'll be back tomorrow!" And yes, she was right, we had a great time together. Everything was of course dedicated to Christmas and besides many different games, we made Christmas decorations and Christmas cards, heard Christmas stories, baked Christmas cookies, sang Christmas songs and received Christmas presents. In short, everyone now knows what really happened at Christmas!
We thank the Lord that everything went well and especially it was encouraging to see the children from Vorniceni join in every day.
woensdag 1 januari 2020

Vorniceni

In het dorp Vorniceni wordt er momenteel een hoop over ons gepraat. Iedereen probeert zich een mening te vormen. Eind november zijn we begonnen met Engelse lessen in het nieuwe gebouw. De eerste les waren er 20+ kinderen gekomen, de lessen daarna kwamen er rond de 10 kinderen. Tot nu toe hebben we altijd goed kunnen samenwerken met het gemeentehuis en vele projecten (brandhout, winterkleding, schoolspullen) hebben we samen uitgevoerd. Toen we vorige week op het gemeentehuis waren om, werden we aangesproken door een gemeenteraadslid en hij vertelde ons dat er vragen waren ontstaan over wie we zijn en wat we doen. Na een praatje met ons, trok de man de conclusie dat we hele normale mensen zijn... Er werd ons verteld dat we binnenkort worden uitgenodigd door de burgemeester voor een gemeenteraadsvergadering en daarin kunnen we dan uitleggen en toelichten wat de plannen zijn. Tot die tijd blijft het dus zeker een gespreksonderwerp in het dorp. Afgelopen zondag was er een speciale bijeenkomst georganiseerd door de orthodoxe priester. En opnieuw werd er (zonder ons) gediscussieerd over wie we zijn, wat onze plannen zijn en de opzet was natuurlijk om ons het dorp uit te werken. Maar zoals Spiridon laatst zei: we stappen pas op, als de Heer dat zegt....
We willen vragen om met ons mee te bidden, er is veel wijsheid nodig over wat wel en niet te doen, wat te zeggen en wat niet te zeggen en tja, het is natuurlijk ook niet echt leuk om allerlei leugens te horen. We bidden voor Vorniceni en we hopen binnenkort een levende kerk te zien!