vrijdag 18 oktober 2019

A church in Vorniceni / Een kerk in VorniceniLast week we were able to purchase a large building in Vorniceni. This week we finished the paperwork and we received the keys. Please pray with us as we think about what is the best way to reach out in this village and start a church. Also pray for more people to come alongside wiling to minister in this village. May the Lord help us to spread His hope and love and may many get to know Him personally.

Vorige week hebben we een groot gebouw in Vorniceni gekocht. Deze week hebben we de papieren in orde gemaakt en de sleutels in ontvangst genomen. Graag vragen we om jullie gebed voor wijsheid hoe we het beste in dit dorp een kerk kunnen beginnen. Ook bidden we voor mensen die willen komen helpen bij het werk in dit dorp. Moge de Heer ons helpen om Zijn hoop en liefde te verspreiden en moge velen Hem persoonlijk leren kennen.

maandag 14 oktober 2019

Harvest celebration / Oogstfeest

Yesterday we were able to celebrate the harvest God gave this year. Unfortunately many people who had been invited didn't come but with a group of 40 people we thanked the Lord for all the blessings He gave us: health, protection, rain, food, freedom of religion, church, family, friends, the Bible and most important Jesus sacrifice. It was a blessed service and there was good fellowship time during the meal. We pray that many more in Lozova will recognize that He blesses and all thanks and praise should go to Him!

Gisteren hadden we een speciale dienst waarin we de Heer hebben bedankt voor alle zegeningen in het afgelopen jaar. Helaas waren veel mensen de uitgenodigd waren niet gekomen maar met een groep van 40 mensen hebben we de Heer bedankt voor: gezondheid, bescherming, regen, eten, vrijheid van godsdienst, kerk, familie, vrienden, de Bijbel en het belangrijkste voor het offer van de Here Jezus. Het was een gezegende dienst en er waren goede gesprekken tijdens de maaltijd na de dienst. We bidden dat velen in Lozova zullen inzien dat Hij degene is die zegent en Hem komt de dank toe!
dinsdag 8 oktober 2019

Bijna klaar / Nearly finished

De grote zaal komt steeds meer en meer af! De muren zijn ondertussen geplamuurd en geverfd. Vorige week is de isolatie in het dak aangebracht en is een deel van het plafond gemonteerd. En gisteren zijn de lampen en stopcontacten aangesloten. We danken de Heer voor zijn voorziening en laten we blijven bidden dat deze ruimte snel gevuld zal worden met volgelingen van Hem!

De big room is close to being finished! The walls have been plastered and painted. Last week the room has been insulated and a part of the ceiling has been put in. And yesterday the lamps en electricity plugs got be connected. We praise God for His provision and lets continue to pray that quickly this room will be filled with followers of Him!


vrijdag 4 oktober 2019

Nieuws uit Lozova / News from Lozova

Hieronder vind je de link naar onze nieuwe nieuwsbrief:

Nieuwsbrief Oktober 2019

Below you find the link to our latest newsletter:

Newsletter October 2019

donderdag 19 september 2019

Restart

Na een drukke zomer hebben we even wat tijd genomen om bij te komen, nog wat dingen afgemaakt die nog niet af waren en nu gaan we langzaamaan weer beginnen met verschillende activiteiten bij de kerk. Twee weken terug zijn we begonnen met de tienerclub, deze week is de meidenstudie weer begonnen en ook de gitaarlessen zijn weer van start gegaan. In oktober gaat de zusterkring weer beginnen. We willen jullie vragen om met ons mee te bidden voor wijsheid bij het leiden van deze groepen maar ook voor wijsheid welke andere activiteiten we kunnen starten zodat we nog meer doelgroepen in Lozova kunnen bereiken. Laten we ook bidden dat door alle activiteiten heen Hij bekent zal worden en dat meer mensen Hem gaan volgen. Hartelijk dank voor jullie hulp in gebed.

After a busy summer we took some time to rest, finished some small projects that were not yet finished and now we are slowly restarting different activities at the church. Two weeks ago we started again the teenager club, this week the girls study has started again and also the guitar lessons have restarted. The fellowship group for sisters will start again in October. We want to ask you to join us in praying for wisdom in leading these groups but also for wisdom which other activities we can start so that we can reach even more people in Lozova. Let us also pray that through all the activities He will be known and that more people will start following Him. Thank you for your prayers.