woensdag 25 november 2020

Zelf kiezen / Choose yourself


Afgelopen week hebben we 15 kinderen uit Lozova en Vorniceni kunnen helpen met het aanschaffen van o.a. een nieuwe winterjas, of een paar stevige nieuwe winter schoenen, warme sweaters, vesten, sokken, mutsen, broeken enz. Voor de kinderen was het een leuke belevenis om naar de hoofdstad te gaan en daar in de winkel zelf te kiezen wat je mooi vindt. In MoldaviĆ« wordt er niet vaak aan kinderen uit grote gezinnen of uit arme gezinnen gevraagd wat ze mooi vinden. Je krijgt gewoon de kleding of schoenen van een oudere broer of zus en je hebt verder weinig inspraak. Het winkel-uitje was dus een waar feest en iedereen was blij en zeer dankbaar met zijn/ haar nieuwe aankopen. We bidden dat de Heer voor deze kinderen blijft zorgen en dat alle families Gods liefde zullen herkennen en Hem zullen bedanken. 

Last week we were able to help 15 children from Lozova and Vorniceni to buy a new winter jacket or a warm pair of shoes or a nice sweater, socks, hats, trousers etc. For most of the children the trip to the capital city brought excitement and the fact that the kids could choose themselves from the shop what they needed and what they liked was also quite an new experience for most of the children. In Moldova normally children from larger families or poorer families are not asked what they like, you just wear what fits and you get clothes from your older brother or sister. Often there is no choice. So the shopping trip was a real treat and everyone was happy and thankful with the clothes/ shoes they received. We pray that God will keep the children safe and that each family will recognize Gods love and will thank Him.

maandag 23 november 2020

Vorige week / Last week

Vorige week hebben we in Lozova ruim 55 families een voedselpakket kunnen geven. Voor en na de bijeenkomst konden we een praatje maken met de mensen die waren gekomen en iedereen uitte zijn dankbaarheid mbt de hulp werd aangeboden. We blijven bidden voor de mensen en we hopen dat iedereen zal weten en erkennen dat de Heer degene is die ons geeft wat nodig is. 

Last week in Lozova we were able to give 55 families a food package. Before and after the meeting we were able to talk to the people and everyone expressed thankfulness for the offered help. We continue to pray for the people and may all of us put our trust in Him!

zondag 15 november 2020

Warmte / Heat

In the last couple weeks we have been very busy: over a 100 families were blessed with a pile of firewood. Elderly people or those who did not have the possibility to chop the wood themselves, received already chopped wood, others received small tree trunks. We were able to help people in Lozova, Vorniceni and Stejareni. Of course all people were pleasantly surprised and very thankful to receive such a nice gift. As people heat their houses from half October till half April there is a lot of wood needed to stay warm during the long winter months. Due to low pensions and/ or lack of work, for many households in MD it is hard to buy enough wood for the whole winter. As we chatted with people during the unloading of the wood, some people shared that their monthly income is 30$. One m3 of wood costs around 45$. So this wood was a great blessing. We pointed the people to the Lord and told each one to thank the Lord for His provision. We continue to pray that people will feel Gods love and care for them and put their trust in Him.

In de afgelopen weken zijn we druk geweest: meer dan 100 families hebben we een stapel brandhout kunnen bezorgen. Ouderen en/ of mensen die niet de mogelijkheid hadden om het hout zelf te hakken, kregen kant-en-klaar gehakt hout, anderen kregen kleine boomstammetjes. We hebben mensen in Lozova, Vorniceni en Stejareni kunnen helpen. Natuurlijk waren alle mensen blij verrast en erg dankbaar voor dit mooie cadeau. Mensen verwarmen hier hun huizen van half oktober tot ongeveer half april dus dan is er veel hout nodig om warm te blijven in de wintermaanden.  Aangezien hout duur is, was deze hulp een grote zegen. Tijdens het uitladen van het hout, maakten we een praatje met de mensen en sommigen vertelden dat hun pensioen ongeveer 25 euro is. Een m3 hout kost rond de 35 euro. Dus dit hout was een mooie zegen. We hebben alle mensen erop gewezen dat ze de Heer moeten bedanken voor deze hulp want Hij is degene die voorziet. We blijven bidden dat mensen Gods liefde en zorg zullen erkennen en een keuze zullen maken voor Hem.

dinsdag 3 november 2020

Newsletter / Nieuwsbrief


Below a link to our latest newsletter. Thanks for your prayers!

Newsletter November 2020

Hieronder een link naar onze nieuwste nieuwsbrief. Hartelijk dank voor jullie gebeden!

Nieuwsbrief November 2020

zaterdag 31 oktober 2020

Warmte voor de winter / Heat for wintertime

In de komende maand willen we opnieuw brandhout uitdelen aan mensen in de buurt. Het hout is besteld, we wachten op een telefoontje wanneer het geleverd gaat worden. Er zijn al vele verzoeken binnengekomen en de lijst groeit nog steeds. Elke week krijgen we telefoontjes met de vraag of er dit jaar ook een houtproject is. We zijn dankbaar dat ook dit jaar we weer mensen kunnen helpen die tekort hebben. Graag vragen we om jullie gebed voor een vlotte en veilige verdeling maar natuurlijk ook dat mensen dankbaar zullen zijn naar Degene die voorziet in alles!

In the coming month we want to distribute firewood to people in the neighborhood. The wood has already been ordered, we are now waiting for a phone call when it will be delivered. Many requests we have received and still the list is growing. We get regularly phone calls from people with the question whether there is also a wood project this year. We praise the Lord that again there is the possibility to bless people. We would like to ask for your prayer for a smooth and safe distribution but of course also that people will be thankful to the One who provides everything!