vrijdag 9 oktober 2015

Church in Lozova / Kerk in Lozova

Please join us in prayer for the church in Lozova. Yesterday Spiridon was called to the major office to hear the desicion of the local councel about the permission to build a church on the land we bought. Of the 9 council members, 6 votes against en 3 withhold their vote. Outside the majors office the ortodox priest had gathered a crowd of people that yelled at Spiridon as he came out of the office. The next step is to put in another request and wait again for another council meeting in 3 months time. Legally the local authorities cannot refuse to give permission but it is probably going to take a long breath! Please continue to pray for Lozova!


Bid met ons mee voor de kerk in Lozova. Gisteren was Spiridon aanwezig bij een raadsvergadering op het gemeentehuis om de beslissing te horen over de bouwvergunning die we hebben aangevraagd voor de kerk in Lozova. Van de 9 raadsleden hebben er 6 tegen gestemd en 3 hebben niet gestemd. Toen Spiridon uit het gemeentehuis naar buiten stapte, wachtte daar een flinke groep mensen op hem, die opgetrommeld waren door de ortodoxe priester. De mensen begonnen gelijk allerlei dingen te roepen en ook de ortodoxe priester was weer aanwezig met de nodige commentaren. De volgende stap is nu om een nieuwe aanvraag in te dienen en over 3 maanden komt de raad weer bij elkaar dus we zullen geduld moeten hebben. Legaal kan en mag de lokale overheid de bouwvergunning niet weigeren maar het is waarschijnlijk een kwestie van een hele lange adem! Graag gebed gevraagd voor Lozova!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten